EELK Põltsamaa koguduse nõukogu valis uut õpetajat

Kui EELK Põltsamaa koguduse senine õpetaja Arho Tuhkru jaanuarikuus ametist lahkus ning suundus tööle Kanadasse Vancouveri Eesti koguduse õpetajaks, kuulutati Põltsamaa koguduse õpetaja koht vakantseks. Koguduse uue õpetaja kohale kandideerisid Tarvastu koguduse õpetaja Markus Haamer ja Koeru koguduse õpetaja Allan Praats. Kahel järjestikusel pühapäeval pidasid mõlemad õpetajakandidaadid kirikus proovijutluse. Pärast seda jäi koguduse nõukogu otsustada, kumba edaspidi õpetajana eelistatakse. Kohal olnud üheksateistkümnest koguduse nõukogu liikmest andis salajasel hääletamisel kuusteist oma hääle Markus Haamerile.

     Vastavalt möödunud aastal kehtima hakanud uuele kirikuseadusele peab aga uue õpetaja ametisse kinnitama konsistoorium. Varem olid kohapeal volitused suuremad. Uue seaduse kohaselt peavad õpetajakandidaadid ka oma sooviavaldused esmalt konsistooriumile esitama, kes otsustab, keda koguduse õpetajakandidaadiks lubada. Koguduse määrata jäävad proovijutluste ajad ja korraldada koguduse nõukogu koosolek.

     Seni, kuni konsistoorium oma lõpliku sõna ütleb ja uue õpetaja ametisse kinnitab, hooldab Põltsamaa kogudust endiselt Kolga-Jaani koguduse õpetaja Ants Tooming, kes seda pärast Arho Tuhkru lahkumist ka teinud on. Õpetaja Ants Toomingale pole Põltsamaa kogudus päris võõras, sest ta on varemgi siinset õpetajat tema Kanadas viibimise ajal asendanud. Praegu on ta alustanud Põltsamaal ka leerikooliga. Eeloleval pühapäeval viib aga kirikus Ants Toominga ametilähetuse tõttu jumalateenistuse läbi Tartu praostkonna õpetaja Aare Vilu.

 VAIKE KÄOSAAR 

blog comments powered by Disqus