EELK Jõgeva koguduse uue kiriku eskiisprojekt anti üle

7. mail andis projekteerija Üllar Varik EELK Jõgeva uue kiriku plaanitaval krundil kogudusele üle uue kiriku eskiisprojekti.

Eskiisprojekt valmis küll mullu detsembris, aga Üllar Varik täiustas seda ning laupäevaseks talgupäevaks oli see üleandmiseks valmis. Variku sõnul on uue kiriku oluline punkt vana veetorn. “See on nagu vaatetorn, mis sümboliseerib Jeesuse ülestõusmist,“ ütles projekteerija, kes lisas, et jälgis kiriku projekteerimisel askeetlikku joont. Vanasti olid kirikud toretsevad templid. Tänapäeval on need aga lihtsad, valged ja helged pühakojad,” sõnas Varik, kes soovib ka Jõgeva kirikusse tuua palju valgust ja helgust.

Praegu on kirikusse planeeritud altariosa, pealööv, käärkamber, aga ka kohvik ja vajalikud ruumid inventari jaoks. Kreekas kloostriarhitektuuri õppinud Variku kinnitusel on kiriku projekteerimine  talle au. “Olen vaimulikke projekte varemgi teinud. 2005. aastal projekteerisin õigeusu kloostri. Lisaks olen projekteerinud väikese erakiriku. Olen ka ise usklik inimene ning lähedus religioosses mõttes on suur,” sõnas Varik.

Jõgeva  koguduse juhatuse esimees Mare Rosin ütles, et eskiisprojekti kättesaamine on kiriku jaoks ajalooline hetk. Unistus uuest kirikust hakkab reaalsuseks saama.

Peagi on valmimas kirikuhoone maa-ala detailplaneering. EELK Jõgeva kogudus esitas taotluse detailplaneeringu algatamiseks mullu märtsis, mille alusel Jõgeva linnavolikogu algatas detailplaneeringu eelmise aasta aprillis kõigi liikmete poolthäältega. Jõgeva kiriku ehitamise toetaja Aivar Kokk sõnas, et kui kõik sujub, siis saab lähiajal projekteerima asuda, ning kui lubatakse, siis algab juba nelja kuu pärast ehitamine. „Esialgse plaani järgi on kavas kasutada puitu. Jõgeval on puit uusarhitektuuri osa,“ lausus Kokk ja lisas, et bussijaam on selle hea näide. Koguduseliikmed aga loodavad, et ehk õnnestub jõululaupäeva jumalateenistust juba korrastatud tornis pidada. Lisaks eskiisprojektile on olemas kinnistu geodeetiline alusplaan.

Turu tänav 2a kinnistu kuulus kirikule juba enne teist maailmasõda. Kinnistu asub üldkasutatavate hoonete ehitamiseks ette nähtud maa-alal ning planeeritav tegevus vastab teemaplaneeringus kavandatule.

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus