Eelhääletamisel osales ligi 130.000 inimest

Elektrooniliselt hääletas 9.317 ja väljaspool elukohta 19.754 tuhat inimest. Eelhääletamisel osalenute protsent valijate üldarvust oli 12,1. Kõige kõrgem oli osalus Jõgevamaal, kõige väiksem Tallinnas. Eelmistel kohalikel valimistel 2002. aastal käis kolmel päeval eelhääletamas 10,5 protsenti valijatest, 1999. aastal 9,3 protsenti. 1996. aastal oli kümnepäevasel eelhääletamisel osalusprotsent 14,5, 1993. aastal kolmel päeval 9,2. 16. oktoobril on kõik valimisjaoskonnad avatud kell 9-20. Valimispäeval saab hääletada üksnes oma elukohajärgses jaoskonnas. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus