Eelarveläbirääkimised jätkuvad 26. septembril

Regionaalminister Jaan Õunapuu juhitava ministeeriumidevahelise komisjoni ettepanekul on 2007. aasta kohalike omavalitsuste eelarve tõusuks kavandatud 2,5 miljardit krooni, mis annab tulubaasi kasvuks 24,7 %. Kohalike omavalitsuste tasandusfond suureneb 2007. aastal 270 miljon krooni võrra ja omavalitsustele laekuva tulumaksu prognoosi järgi on 2007. aastal arvestatud tulumaksu osa tõusuks 1,2 miljardit krooni.

Kolmapäevaste eelarveläbirääkimiste tulemusel teeb regionaalminister Jaan Õunapuu täna valitsuse istungil ettepaneku tõsta omavalitsustele laekuva tulumaksu osa veel 73 miljoni krooni võrra.

Jaan Õunapuu: “Kohalike omavalitsuste eelarveläbirääkimised on just see koht, kus riik koostöös omavalitsuste esindajatega püüab leida linnade ja valdade arengu kitsaskohtadele lahendusi,” ütles regionaalminister Jaan Õunapuu ja lisas, et septembri lõpus loodetakse alla kirjutada läbirääkimiste lõpp-protokollile.

Kohalike omavalitsuste eelarveläbirääkimistel jäid pooled eriarvamusele rahanduse, keskkonna ja sotsiaalküsimustes. Arutusel oli ka transpordi ja teede, hariduse, sotsiaal- ja tervishoiu, kultuuri, ning maade munitsipaliseerimise teemad.

Läbirääkimiste poolteks on Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud ministeeriumide vaheline komisjon ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsioon. Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelist komisjoni juhib minister Jaan Õunapuu, Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni juhivad Eesti Linnade Liidu esimees Margus Lepik ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees Kurmet Müürsepp.

Kärt Einlo,
Siseministeeriumi pressinõunik

blog comments powered by Disqus