Eelarve tulubaasi suurendamiseks tuli maksu tõsta

Palamuse vallavolikogu võttis ühehäälselt vastu 2011. aasta eelarve, mille tulude suurendamiseks peeti ainsaks võimaluseks põllumajandusliku maa maamaksu suurendamist.

Vallavanem Urmas Asteli sõnul selgus 2010. ja 2008. aasta põhilaekumisi üksikisiku tulumaksu, tasandusfondi ja maamaksu võrreldes, et vastavad rahasummad olid vähenenud umbes kuue miljoni krooni võrra. “Tekkinud auk tuleb aga millegagi katta. Selleks  püüdsime tänavu kulusid vähendada ja tulusid  suurendada, ainsaks võimalikus allikaks oli maamaksumäära tõstmine põllumajandusliku maa osas. Seda otsust polnud kerge teha, sest Palamuse vald on põllumajanduspiirkond ning enamik inimesi teenib leiba selles majandusharus. Et ülejäänud maamaksu määr oli meil aga maksimumi peal, siis leidis volikogu väljapääsu põllumajandusmaa maksu suurendamises ja otsustas tõsta meie senise määra 0,9 protsendilt 1,8-le, mille tulemusena saime suurendada  eelarvet  ligi 300 000<span style=”mso-spacerun: yes”>  krooni võrra. Saadikud, kelle hulgas on mitmed põllumajandusettevõtete juhid, väärivad sellise otsuse eest kahtlemata tunnustust. Kõik rahalised vajadused pole aga praeguseks siiski kaugeltki kaetud. Üheks suuremaks kannatajaks osutub kultuurivaldkond, sest hooneid vajavad ülalpidamist ja kütmist, töötajad palka,” ütles vallavanem.  

Kunagisest vallamajast saab spordimaja

“Eelarve kokkupanek pole ühelgi aastal kerge olnud, sest alati tahaks, et raha tegelikkusest rohkemaks jätkuks. Näiteks sel talvel oleks eriti tarvis kulutada lume lükkamiseks ja seda tööd võiks teha hommikust õhtuni. Lume tõttu ei saa paljud inimesed ka kodudest välja,” ütles vallavalitsuse pearaamatupidaja Küllu Unt.

Tänavuse eelarve rahadest on kavandatud lõpuni viia projektid, mis juba varemgi rahastamist leidnud. “Palamuse lasteaiahoone taha jõe äärde rajatakse mänguplats ja remonditakse Kaarepere lasteaeda, mida on tarvis ka soojustada. Kavakohaselt jätkub ka spordiväljaku lähedal paikneva kunagise Kaarepere vallamaja renoveerimine spordimajaks, kuhu ehitatakse ka puhke-, pesemis- ja rõivastusruumid,” ütles vallavanem Urmas Astel. “Samuti jätkame supluskoha väljaehitamisega Pikkjärve äärde. Rannaäärne ala on seal juba korrastatud, nüüd tuleks ehitada veel korralik sild vetteminekuks. Viimaste tööde alustamise aeg sõltub ka PRIA rahastamisotsusest,” ütles vallavalitsuse arendusnõunik Reelika Kivimurd. “Kui raha rohkem oleks, tasuks kaaluda ka staadioni ehitamist eelmisel aastal nüüdisajastatud Palamuse gümnaasiumi juurde. Samuti sobiksid meie valda terviserajad. Küllap jääb aga nende rajamine kaugemasse tulevikku,” tõdes ta.  

Kinnitati ühehäälselt.

“Mõistagi võimaldab eelarve korda saata märksa vähem, kui on kirjas Palamuse valla arengukavas. Arengukava peabki aga olema piisavalt optimistlik ja tulevikku vaatav. Positiivsena tuleb kindlasti märkida sedagi, et käesoleva aasta eelarve võeti vastu nii koalitsiooni kui ka opositsiooni poolt ühehäälselt, mis näitab, et kõigil volikogu liikmetel on esmatähtis piirkonna heaolu ja areng,” ütles Palamuse vallavolikogu esimees Toomas Tuula.

Palamuse valla 2011. aasta eelarve

*Kuludeks 2 miljonit 15 000 eurot

*Tuludeks 2 miljonit 21 000  eurot 

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus