EASi juht tutvus Jõgevamaa ettevõtlusega

Jõgevamaad külastas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse liige Hanno Tomberg. Ta tundis huvi, kuidas elavad Jõgevamaa ettevõtjad ja kuidas nad igapäevaselt toime tulevad. Külaskäigu eesmärk oli saada ka ülevaade koostööst omavalitsuste ja Jõgeva maavalitsusega.

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus juhataja Tiit Urva märkis, et EASi põhieesmärk on kohaliku ettevõtluse arendamine ja lisandväärtuse suurendamine.

“Peetakse silmas, et ettevõtete loodav lisandväärtus töötaja kohta järgmise perioodi jooksul oluliselt tõuseks. Sellest tulenevalt olid Hanno Tombergiga kõne all küsimused maakonna kasvuettevõtete tootmispotentsiaalist ja ekspordivõimalustest. Mõttevahetusel osales Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev.”

Tähelepanu nutikusele

Urva sõnul oli Tombergi tähelepanu all EASi kui organisatsiooni fookuse kitsendamine ja  kasvuettevõtetele keskendumine. “Külastasime ühte konkreetset Jõgeva linnas mööblit tootvat ettevõtet, kes on tugeva kasvu ja arengupotentsiaaliga. Seekordne kohtumine oli väga huvitav ja õpetlik, kuidas üks suhteliselt tagasihoidlikult, ilma EASi toetusteta alustanud firma on jõudnud oma toodetega Skandinaavia turule ja kindlustanud seal positsiooni 2015. –2016. aasta eliitkataloogides, kus tutvustab oma kõrgdisainiga tooteid,” rääkis JAEKi juhataja.

“Eelkõige on EASil huvi kasvupotentsiaaliga eksportivate ettevõtete vastu ja siit tuleneb soov suurendada EASi rolli nende nõustamisel. Sellele lisaks hakkab EAS keskenduma rohkem nendele ettevõtlusvaldkondadele, mis on tunnistatud nutika spetsialiseerumise harudeks. Eestis on nendeks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, meditsiin ja tervishoid ning säästvate materjalide kasutamine. Jõgevamaal on nendeks valdkondadeks üldisemalt puidu- ja mööblitööstus, metallitooted ja seadmed, samuti puhas toit ja selle tootmisega seotud valdkonnad,” rääkis Urva.

Muutused EASi rollis

Tiit Urva sõnul oli loomulikult juttu ka edasisest koostööst Jõgeva maavalitsuse ja JAEKi vahel. “EASi poliitika elluviimine kohapeal on suures osas JAEKi roll. EASi roll ei oleks enam stardipakettide jagamine, vaid nende ettevõtete toetamine, kes on juba stardist väljunud, kes on paar aastat töötanud, kellel on eksporditurul võimalusi, kes tahavad oma tegevust laiendada ja uute toodetega välja tulla. Pööratakse varasemast rohkem tähelepanu eksportivatele, innovaatilistele ja välisinvesteeringuid Eestisse toovatele valdkondadele ja ka turismile. Lähitulevikus on EASi juhil plaanis spetsiaalselt kokku saada maakondlike arenduskeskuste juhtidega, et läbi rääkida vastastikused ootused ja rollid uuel algaval toetusteperioodil.

Lisaks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile on EAS jaganud ka siseministeeriumi rakendatavaid regionaaltoetusi. Ka nende jaotus peaks edaspidi lähtuma eelpool toodud põhimõtetest,” lausus ta.

Jõgevamaal viibitud päeva teisel poolel tutvustas Hanno Tomberg EASi uut strateegiat ja ka uue perioodi toetusi. Juttu oli järgmise perioodi kõikidest kavandatavatest meetmetest ja neid saab edapidi põhjalikumalt tutvustada siis, kui need vastu võetakse. Siis aitab seda infovahetust läbi viia JAEK.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus