Eakatele jätkab õigusnõu andmisega Eesti Pensionäride Ühenduste Liit

Justiitsministeerium toetab Eesti Pensionäride Ühenduste Liitu 10 000 euroga, et nad annaksid eakatele õigusnõu.


Justiitsministeeriumi eesmärgiks on tagada eakatele isikutele õigusnõustamine, teavitus ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.
Eesti Pensionäride Ühenduste Liit korraldas 2020. aastal kohtumisega õigusnõustamist üle kümnes erinevas Eesti linnas. Kokku osutati õigusabi 848 inimesele 1084 tunni ulatuses.
Enim nõu küsiti võlaõiguse ja asjaõiguse valdkondades nii lepingute kui omandi küsimustes.
Samuti esitati palju küsimusi pärimise ja perekonnaõiguse valdkonnas. Nõu küsiti ka näiteks pensioni ja ravikindlustusega seotud teemadel ning korteriühistute osas.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus