Eakatel on soovitatav poes käimist pigem vältida

Politsei on Lõuna-Eestis täheldanud, et eakamad inimesed kipuvad end poes käies kohati ära unustama, jäädes poepingile või poe juurde teiste eakaaslastega seltskonniti juttu ajama. Vanemad inimesed, kellel viirusnakkused võivad põhjustada aga eriti raskeid tüsistusi, peaks lähikontakte teistega ning võimalusel ka poodlemist vältima.


Eakate tervise hoidmiseks ja liigsete riskide võtmisest hoidumiseks tuleks eakatel poes ja apteegis käimist pigem vältida ning paluda selleks appi näiteks nooremaid lähedasi või omavalitsuse sotsiaaltöötaja.

Kui poeskäik on siiski vältimatu, tuleks see ette võtta võimalikult harva. Kui poodi minna, teha ostud kiirelt ja läbimõeldult, teistega lähikontakti vältides ning poest lahkudes end mitte teistega jutustama unustades. Igasugune suurem rahvahulk ja hetk tähelepanematust teistega distantsi hoidmisel võib tuua olukorra, kus luuakse soodne võimalus viiruse levikuks ja enamate inimeste nakatumiseks.

POESKÄIGU REEGLID EAKATELE:
Eakad on viirushaigustele vastuvõtlikumad, mistõttu väldi võimalusel poodi minekut ja leia selleks noorem abiline.

Kui poodi minek on vältimatu:
• Külasta poodi üksinda
• Mõtle ostud eelnevalt läbi, et poeskäik kulgeks kiirelt
• Pese käsi enne ja pärast poeskäiku
• Hoia poes teistega distantsi vähemalt 1 meeter
• Väldi haigena poodi minekut

blog comments powered by Disqus