Eakate päeval räägiti turvalisusest ja väärikast vananemisest

 

Möödunud reedel Jõgeva kultuurikeskuses peetud rahvusvahelisele eakate päevale pühendatud kokkusaamisel said seeniorid mitmesugust teavet tervise hoidmiseks ning turvaliseks toimetulekuks igapäevaelus.

Eakatega kohtunud Lõuna-Päästekeskuse ennetusbüroo Jõgevamaa juhtivspetsialist Tõnu Vare märkis, et möödunud aastal puhkenud tulekahjude põhjusteks olid hooletus ning rikkis või vananenud küttekehad. “Praegu, uue kütteperioodi algul on õige aeg põhjalikult üle vaadata küttekollete seisukord ja vajadusel neid remontida,” tuletas ta taas kõigile meelde. Korstnapühkija Ivar Feimann rääkis vajadusest puhastada regulaarselt korstnaid ja suitsulõõre.

Tõnu Vare sõnul tuleb kontrollida sedagi, et suitsuandurite patareid laetud oleksid. “Lisaks suitsuandurile on aga soovitav majapidamisse muretseda ka vinguandur,” rääkis spetsialist. Päästeameti töötajad jagasid ka ohutuseteemalisi trükiseid  ning  mõned said kaasa ka suitsuanduri.

 

Nõuanded vara kaitsmiseks

Noorsoopolitseinik Kirly Kadastikult said seeniorid nõuandeid enda ja oma vara kaitsmiseks kurjategijate eest. “Rääkisin, et kodunt lahkudes peab ukse korralikult lukustama ja tundmatute isikute majja või korterisse sisselaskmisega tuleb võimalikult ettevaatlik olla, kui  võõraste tegelikud kavatsused selged pole. Sageli kipuvad sulid vanuritelt raha või mõnd hinnalist eset välja petma,” ütles Kadastik, kes jagas ka turvalisusnõuandeid sisaldavaid voldikuid.

Eesti Punase Risti Jõgevamaa Seltsist nõustas eakaid Kaidi Forostovets. Ettekandega “Eakas autojuht” esines seda valdkonda hästi tundev Merle Saar.

“Turvalisuse ja ohutuse teema oli eakate päeva sisustamiseks igati sobiv ja kasulik.  Hea, et selliste sündmuste korraldamine Jõgeva maavalitsuse eestvedamisel on traditsiooniks saanud, ” ütles Jõgevamaa Pensionäride Ühenduse juhatuse esimees Heino Ilves.

“Kuulsime sedagi, et tervisenõuded muutuvad juhilubade taotlemisel rangemaks. Mitmetel vanemaealistel on soov autorooli istuda, autoga jõuavad nad väiksema vaevaga ja  kiiremini sihtkohta. Mõistagi on aga enda ja kaasinimeste tervis kõige olulisem ja ettevaatus igati põhjendatud, ” nentis Ilves.  Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev toonitas oma kõnes, et eakad osalevad aktiivselt Jõgevamaa ühiskonnaelus. Aukirja said maavanemalt seenioride seltsielu edendajad Lilly-Margarete Ojasalu, Helmi Treimuth, Raili Tarma ja Liidi Vaino.

 

Oluline on säilitada positiivne eluhoiak

“Õhkkond oli sõbralik ja kodune. Südamlikult mõjus riigikogu liikme Aivar Koka pöördumine seenioride poole. Väga meeldis Aidu segaansambli esinemine, mida juhendab Urve Minajev. Läksin pärast kontserti kollektiivi tänama ja avaldasin arvamust, et nad võiksid esineda ka Jõgevamaalt kaugemal,” jagas muljeid Jõgeva linna aukodanik ja teenekas ajalooõpetaja Eino Veskis.

 “Tähelepanelikult kuulati psühholoog Tõnu Otsa loengut “Kuidas väärikalt ja rõõmsalt vananeda”, kust jäi kõlama mõte, et ka vanemas eas on väga oluline säilitada positiivne eluhoiak,” ütles Jõgeva maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Aime Meltsas.

Rahvusvahelisele eakate päevale pühendatud kokkusaamisel oli kakssada osalejat Jõgevamaa eri paikadest.

JAAN LUKAS

i

blog comments powered by Disqus