Eakad rahvaliitlased võtsid Tabiveres vastu avalduse

Esmaspäeval Tabivere Vaba Aja Keskuses toimunud aastakoosolekul võtsid Eestimaa Rahvaliidu eakate organisatsiooni Tegusad liikmed vastu avalduse, milles kutsutakse riigivõimu pöörama suuremat tähelepanu eakamate inimeste muredele.

Tegusate eestvedaja Rein Tölbi sõnul toonitatakse avalduses, et eakad loodavad riigilt rohkem lugupidamist ja hoolivust. “Märkisime, et kui valitsus kulutab miljardeid kroone vanglate ehitamiseks ja vangide ülapidamiseks, pole viimasel ajal Eestis ehitatud uusi hooldekodusid ega nüüdisajastatud seniseid. Jätkuvalt teevad muret arstiabi kättesaadavus ja pikad ravijärjekorrad, samuti pole hädavajalike ravimite hinnad eakate rahakotile jõukohased,”  märkis Tölp.

“Rõhutasime avalduses, et eriti keeruline on praegu maapiirkonna eakate olukord, sest maainimestele muutuvad järjest raskemini kättesaadavaks sellised teenused nagu bussiliiklus ja postiside,” lausus ta.

Rahvaliidu eakate organisatsooni koosolekust võttis osa ka erakonna auesimees president Arnold Rüütel. “Väga hea, et vanema põlvkonna rahvaliitlased analüüsivad põhjalikult ja kaugeleulatuvalt ühiskonna sotsiaalmajanduslikke probleeme ja juhivad tähelepanu, mis võib juhtuda, kui neid lahendada ei suudeta. Tegusate seisukohad ja nende vastuvõetud avaldus on kindlasti vajalikud ühiskonna arengu tasakaalustamiseks, ” ütles Rüütel.

Tegusate aastakoosolekul avaldasid oma mõtteid ka Riigikogu liikmed Villu Reiljan ja Mai Treial, Aasta Rahvaliitlane 2007 Urmas Pirk ja  erakonna peasekretär, Tabivere vallavolikogu esimees Kajar Lember. 

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus