Eakad kogunevad konverentsile

Eakad teotahtelised inimesed on tööjõuturul kasutamata ressurss.

Just sel põhjusel korraldatakse neljapäeval, 6. juunil Saare valla Voore külas asuvas aktiviseerimiskeskuses eakate konverents teemal “Eakate aktiviseerimine läbi põlvkondadevahelise koostöö”.

Neljapäevasel foorumil pööratakse suuremat tähelepanu ka põlvkondadevaheliste sidemete ja koostöö tugevdamisele. Sihtasutuse Saare valla Aktiviseerimiskeskus juhataja Rein Lillaku sõnul rändab Eestist praegu palju inimesi välja, teisalt pidurdab riigi arengut elanikkonna kiire vananemine. Lillak näeb eakates arvestatavat ressurssi tööjõuturul. Tema sõnul võib eakatelt tulla üsna häid ideid ka äri alustamiseks. Selline “rosin” tuleb küll teinekord üsna sõnarohke info seest välja sõeluda. Riigi valitsemise ning riigielu korraldamisega seotud ametnikel napib eakate jaoks aega ning tähelepanu, samas on olemas mitmed programmid, kust projektidega võiks eakate algatuste elluviimiseks raha taotleda. Koostöös ja asju suuremal foorumil selgeks rääkides suudetakse lahendada paljud sellised probleemid, mida vanemad inimesed üksinda või väikeste esindustena lahendada ei suuda.

Lillak nentis, et mitmed ettevõtjad ehk tööandjad on oma äriidee saanud oma vanavanematelt. Lisaks on võimalik leida eakatele senisest hoopis rohkem rakendust vabatahtliku töö kaudu.

Ta täheldas ka, et nii ühes kui teises paigas on eakate inimeste aktiviseerimiseks midagi ette võetud, paraku on see tegevus seni killustatud. Seetõttu tekkis tal idee võtta eakad inimesed kõigepealt konverentsile kokku, tutvustada neile projektidega seotud võimalusi ning seejärel luua võrgustik, et probleemide lahendamisel edasi liikuda.

Konverentsi korraldaja sõnul oodatakse aktiviseerimiskeskuses toimuvale konverentsile umbes 60 inimest, aga reedese ennelõunase seisuga oli endast teada andnud juba 83 osalejat ning korraldajad arvestavad nüüd 90 inimesega.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus