E-tervisetõend – mis see on?

Käesoleva aasta 24. oktoobril jõustus tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja liiklusseaduse tervisetõendeid puudutav regulatsioon. Sellega soovitakse tagada riigis ühtlane tervisekontrollide kvaliteet ja läbipaistev tõendite väljastamise kord nii arstidele, tõendi saajatele kui ka tõendi adressaatidele. See säästab juhiloa taotleja aega, sest ta ei pea enam ise maanteeameti büroosse minema.

Tänaseks on valmis juhiloa taotlemiseks vajalik tervisetõendi elektrooniline lahendus. Alates 2014. aasta 24. oktoobrist saavad kõikide kategooriate tervisetõendeid digitaalselt väljastada perearstid, töötervishoiu arstid ja liiklusmeditsiini komisjonid. Enne tervisekontrolli läbimist esitab juht tervisekontrolli tegijale isikut tõendava dokumendi ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse  paragrahv 592 lõige kaks alusel sätestatud tervisedeklaratsiooni.

Tervisedeklaratsiooni täitmiseks siseneb isik internetis ID-kaardiga aadressile www.digilugu.ee, vastab esitatud küsimustele ja allkirjastab selle digitaalselt. Tervisedeklaratsioonil kajastuvad juba eeltäidetult isiku kroonilised haigused, kasutatavad ravimid ja võimalikud vastunäidustused juhiloa taotlemiseks. Seejärel registreeritakse vastuvõtu aeg tervisekontrolli tegija juurde, kes teeb vajalikud uuringud, kaasates vajadusel eriarste, ja hindab juhi terviseseisundi vastavust nõuetele ning väljastab digitaalse tervisetõendi. Tervisetõendile märgitakse juhi terviseseisundi tõttu rakendatavad erinõuded ja piirangud.

Autokooli õppima asujad saavad arsti antud digitaalse tervisetõendi samast portaalist ise välja printida ja esitada vajadusel koolile paberkandjal.

Juba praegu kehtib E-tervisetõend, kuid erandjuhtudel võib seda veel väljastada ka paberkandjal. Alates tuleva aasta 1. aprillist on kasutusel vaid digitaalne tervisetõend.

SIRJE ALUSALU, perearst 

blog comments powered by Disqus