E-riik peaks asenduma i-riigiga

Praegusel juhul, kus inimesed võivad kommenteerimisel valida suvalise arvu nimesid, on võimalik eri nimede all mingit teemat ühes või teises suunas mõjutada, sest kõrvaltvaatajale jääb mulje, et ühel meelel on eri inimesed. On võimalus ka iseendaga eri nimede all vaielda, jättes mulje, et teema on tõeliselt põletav.

Vaid väljaelamiskoht
Pahatahtlikumad on hakanud juba selles keskkonnas sissetöötanud võõraste nimede all kirjutama ning külastajad on segaduses, millal avaldas arvamust tõeline ehk esimesena nime “Peeter” all kommenteerinu ja millal kribib arvamusi “liba-Peeter”. Kokkuvõttes kannatab keskkonna usaldusväärsus ja see jääb vaid väljaelamiskohaks, mitte aga mõtete genereerimise paigaks.

Isik tuvastab end ID-kaardiga
Kõige lihtsam tee oleks kasutada isikustamisel turvalisi teid, näiteks ID-kaardi abi. Kui inimene siseneb keskkonda, siis isikustab ta end enne kommenteerima asumist kaardi abil. Võib säilitada ka võimaluse, et kel soovi, see kasutab veebis mitte oma tavanime, vaid veebinime (nii, nagu kirjanikel on olemas kirjanikunimed), kuid ühe nime valinuna peab ta selle all kommenteerima kogu keskkonna eksisteerimise aja jooksul.

Seega asenduks praegune e-riik (e – ebaaus, e – ebainimlik jms) i-riigiga, kus i tähendaks lisaks internetile inimlikkust ja osaliselt ka intelligentsust. Veeb ei tohi saada kohaks, kus ringi käies pead kartma, et keegi hull on sind tembeldanud näiteks lapsepilastajaks, kandmata selle eest mingit vastutust.

Ebaaus riik asendub intelligentsega
Selle idee vastastel on argumendiks, et kasutajate registreerimisel tekitatakse kontroll kasutajate üle. See on ohuks aga vaid neile, kes kasutavad internetti kukuksklanlaste põhimõttel.

Neil, kes ausalt mõtteid tahavad vahetada, kaob isikustatud kommentaare lugedes ära oht sattuda mõne sappi sapi pärast purskava anonüümse kasutaja peale.

Kõik eeltoodu ei tähenda, et isikustama peab end kohe veebikeskkonda sisenedes. Kuni kommenteerimise alguseni võib veebikeskkonnas senisel moel ringi vaadata.

Sel portaalitegijal, kes tahab jätta võimaluse külalistel anonüümselt kirjutada, võib see vabadus jääda. Kuid külastaja peab saama lisaks kõikide kommentaaride lugemisele valida, kas tahetakse vaadata üksnes isikustatud inimeste või vaid anonüümselt kirjutanud inimeste kommentaare.

Rene Kundla, Ida-Virumaa IT-nõukogu liige

blog comments powered by Disqus