E-Piim toetab lastele suunatud projekte maapiirkondades

E-Piim juhatuse esimees Jaanus Murakas lausus, et ettevõte on kahel viimasel aastal läbi viinud kampaania Eesti laste heaks. Murakase sõnul on E-Piimal on välja töötatud ka projektid, kus ettevõte on suunanud oma pilgu kultuuriinimeste ja laste toetamisele.

E-Piimal on koostöökokkulepe ERSO ehk siis Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri toetamiseks, samuti on sõlmitud koostööleping Paide linna ja Paide spordihalli toetamiseks. Kolmanda olulise toetusvaldkonnana toetatakse Eesti lapsi ja noori. Toetusraha saadakse mõistagi läbi E-Piima toodangu. E-Piima esindajad kutsuvad inimesi üles aktiivselt tarbima E-Piima juustusid, sest toetuseks läheb iga müüdud juustupaki kohta 10 senti. Selliselt kogutud raha paigutatakse toetusfondi, mis võtab MTÜ-delt vastu taotlusi toetuste saamiseks. Jaanus Murakas toonitas, et sellesse fondi kogunev raha on mõeldud väga erinevate lastega seotud tegevuste toetamiseks. Kahe aastaga on sellesse fondi kogunenud ca 50 000 eurot ja sellest summast on rahastatud kümneid projekte. Taotluste esitamiseks on koostatud reeglid, kus öedakse, et valituks osutunud projekte toetatakse kuni 3000 euroga. Taotleja peab ära märkima summa suuruse, mida ta lastega seotud tegevuse toetamiseks vajab ning välja tooma, milleks täpsemalt raha kasutada soovitakse. Mingit suurt bürokraatiat nagu riigi poolt makstavate taotluste esitamisel selle kampaania taotluste täitmisega ei kaasne. Makstav toetus on ühekordne ja tänavu toetust taotlev projekt peab olema ellu viidud 2016. aasta lõpuks.

Taotluste läbivaatamiseks ja nende üle otsustamiseks on moodustatud komisjon, mida juhib Hanna-Liina Võsa. Tänaseks on toetust leidnud projektid üle kogu Eesti, mis on geograafiliselt ulatunud Narvast Valgani välja. Eelkõige on toetatud maapiirkondade projekte. Ühe lähima näitena Jõgevamaalt toetati selle kampaania raames Põltsamaa ühisgümnaasiumi juures valminud kettagolfi väljakut. Ka E-Piima töötajate lapsed elavad maapiirkondades ja nii jõuab see toetus ka nendeni.

Möödunud aastal tunnustati E-Piima algatatud heategevuskampaaniat riigi poolt Aasta kultuurisõbra tiitliga, mille andis ettevõttele üle kultuuriminister Indrek Saar. Murakas toonitas, et kindlasti pole nad lastega seotud projekte toetanud tunnustuse saamise eesmärgil, aga samas on tal hea meel, et riik nende heategevuslikku kampaaniat on märganud ja seda tunnustamise vääriliseks pidanud.

Põltsamaa ühisgümnaasiumi endise projektijuhi Annika Kallasmaa sõnul märkasid nad eelmisel aastal E-Piima poolt rahastatavat kampaaniat Eesti laste heaks. Põltsamaa ühisgümnaasiumis töötab IT spetsialistina Janel Palm, kes on kettagolfi mängimise huviline ja temalt selle idee teoks tegemine tõuke saigi. E-Piimale esitatud rahataotluse koostamine oli lihtne. Annika Kallasmaa lausus, et pärast taotluse esitamist said nad üsna kiiresti positiivse vastuse. Augustis asuti kettagolfi rada ette valmistama ning septembris sai see lõplikult valmis.

E-Piim toetas projekti natuke alla 3000 tuhande euro suuruse summaga. Koolirahval tekkis E-Piima esindajatega hea kontakt ning vahepeal küsiti neilt selle projekti kohta ka täpsustavaid küsimusi. Kooli juurde rajati mobiilne kettagolfi rada, kus üks korv, kuhu kettaid visatakse, on statsionaarselt paigas. Ülejäänud korvide asukohta saab muuta ja sellisel moel erinevaid radasid luua. Kallasmaa sõnul sai positiivse rahastamisotsuse tegemisel määravaks just lastele liikumisvõimaluste pakkumine nii kehalise kasvatuse tundides kui muul ajalgi. Mõte lapsed liikuma saada meeldis E-Piima inimestele väga.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus