E-maksuamet palub varuda tulude deklareerijatel rohkem mõistmist ja kannatust

Esimesel päeval oli väga suure koormuse tõttu läbi e-maksuameti tuludeklaratsiooni esitamine häiritud ja maksu- ja tolliamet palub klientidel võimaluse korral esitada tuludeklaratsioon veidi hiljem. E-maksuametisse saab siseneda Ühispanga, Hansapanga, Sampo, Nordea, Parex või Krediidipanga internetipanga kaudu, ID-kaardi või autentimise lepingu olemasolu korral ka maksu- ja tolliameti koduleheküljelt. Eeltäidetud deklaratsioonile on kantud andmed palga ja muude tulude kohta, nagu pensionid. Samuti kohustusliku kogumispensioni maksed, kinnipeetud töötuskindlustusmaksed, tasutud koolituskulud, ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksud, tehtud kingitused, annetused, õppelaenu intressid, pensionid, tasutud vabatahtliku kogumispensioni maksed. Selleks, et maksu- ja tolliametil oleks võimalik tulumaks klientidele kiiresti tagastada, on oluline, et eeltäidetud deklaratsioonil oleks olemas kõik andmed inimese tulude ja kulude kohta. Kui maksumaksja täiendab või parandab andmeid oma tuludeklaratsioonil ise, siis palub maksu- ja tolliamet maksumaksjalt andmeid tõendavate dokumentide esitamist. Paberil dokumentide toomine, sisestamine ja kontrollimine võtab aega, mistõttu ei ole sellisel juhul võimalik tulumaksu kiiresti tagastada. Laenuintresside andmeid on alates 4. veebruarist võimalik oma eeltäidetud tuludeklaratsioonile elektrooniliselt edastada Hansapanga, SEB Ühispanga, Sampo Panga, Noreda Panga ning Krediidipanga internetipanga kaudu. ?Palume kindlasti edastada intresside andmed internetipanga kaudu enne tuludeklaratsiooni täitma asumist,? toonitab maksuamet. Lisainfot eluasemelaenu intresside edastamise kohta saavad kliendid oma pangast. E-maksuametisse saab siseneda Ühispanga, Hansapanga, Sampo, Nordea või Krediidipanga internetipanga kaudu. ID-kaardi või autentimise lepingu olemasolu korral saab e-maksuametisse siseneda ka maksu- ja tolliameti kodulehekülje abil. Maksu- ja tolliamet kontrollib 2005. aastal eluasemelaenu võtnud isikute tuludeklaratsioone, et tagada tasutud laenuintresside õigesti deklareerimine kohe esimesel laenu deklareerimise aastal. Seetõttu 2005. aastal eluasemelaenu võtnud isikud viie tööpäevaga enammakstud tulumaksu tagasi ei saa, klientidel palutakse pärast tuludeklaratsiooni esitamist jälgida informatsiooni e-maksuametis tulude deklareerimise infoleheküljel. Kui e-maksuameti kaudu esitatud deklaratsioon ei vaja automaatse/esmase kontrollimise tulemusena lisakontrolli, tagastatakse enammakstud tulumaks maksumaksja tuludeklaratsioonis märgitud pangakontole viie tööpäeva jooksul pärast deklaratsiooni esitamist. Tulumaksu tagastusi alustatakse 22. veebruarist. Paberkandjal esitatud deklaratsioonide alusel alustatakse makse tagastamist aprillikuus.Deklareerimist puudutavat infot ja abi saab tööpäevadel kella 8-20 infotelefonile 1811 helistades, samuti maksuhalduri koduleheküljelt www.emta.ee ning maksu- ja tolliameti piirkondlikest teenindusbüroodest. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus