Dirigent Lauri Breede: „Laulupidu on koorilaule liikumapanev jõud”

Möödunud nädalal toimus Sadala Külade Seltsi Rahvamajas suvel Tallinnas toimuva laulu- ja tantsupeo „Minu arm” eelproov ja mentorkoolitus. Koolitust viis läbi muusikapedagoog ja koorijuht, mitme koori dirigent Lauri Breede.


Usutluses Vooremaale rääkis maestro proovi ja koolituse läbiviimise spetsiifikast ja võimalusest pääseda suurele peole, millega tähistatakse 150 aasta möödumist esimesest Eesti üldlaulupeost.

Ajame teiega juttu eelproovi ja mentorkoolituse vaheajal. Mida seniste tähelepanekute põhjal Jõgeva- ja Tartumaa kooride valmisolekust arvate?

„Siia koolitusele on tulnud segakoore ja meeskoore erinevatest paikadest. Kõik koorid tahavad ju laulupeo eel lauluoskust kindlamaks saada. Kohe on algamas ka ühisproovid. Esimeste muljete põhjal võib öelda, et laulud on ära õpitud. Täna pöörasin rohkem tähelepanu vokaalsele poolele ja hääletehnikale. Keskendusime ka rütmilistele küsimustele, dirigendi jälgimisele, dirigendi käe liikumise vaatamine on väga oluline.”

 Andsite koolitusel õpetusi ka õigest hingamisest. Milles soovitused seisnesid?

„Vokaaltehnikas on hingamine väga oluline. Laulutehnikat aga ei saagi sõnades alati lahti seletada. Tuleb proovida mitmeid variante, mis paremini välja tuleb. Väga palju aitavad vastavat heli ja meeleolu laulu juures esile tuua ka emotsioonid. Laulja kasvatamine on pikaajaline protsess ja eriti vokaalse kokkukõlamise vaatevinklist. Loomulikult õnnestuvad laulud paremini ka siis, kui harjutamas on suurem koosseis. Ka ettelaulmisel saavad väikesed koorid suures ühislaulmises suurepäraselt hakkama, üksinda esinedes võib aga vokaalne kõla kaduda.”

 Kuidas mõjub Sadala rahvamaja aura laulupeoeelse sündmuse läbiviimisele?

„Meeldivad siinsed hubased, kaunid ja väärikad ruumid, hea akustika saalis. Kõik vajalikud tingimused laulmiseks ja laulude õppimiseks on olemas. Jääb mulje, et Sadala on tugeva kogukonna ja tublide inimestega keskus. Siin on hea kultuuritööd teha.”

 Jõgevamaa koore juhendavad teenekad dirigendid Maret Oja, Mare Talve, Merike Katt, Liia Koorts, Margus Kask ja teised. Kuidas nende panust koorilaulu edendamisse hindate?

„Kõik dirigendid on väga võimekad. Mentoreid kutsutakse kohale ennekõike selleks, et nad vaataksid laulmist uue mõtte ja vaatenurgaga. Kui mina paluksin näiteks mõnda enda juhatavat koori dirigeerima Maret Oja, tooks temagi midagi uut juurde.”

 Kuidas võib rahul olla järelkasvuga koorides?

„Noorte lauljate juurde saamisel pole aastad päris vennad. Võib aga öelda, kui vahepeal olid mõnedki koorid lagunemisohus, siis nüüd on uusi lauljaid juurde tulnud. Sealjuures on kooridega ühinenud neidki, kes on vahepeal laulmisest kõrvale jäänud. Laulupidu on iseenesest koorilaulule üks käimapanev jõud.”

 Kuivõrd võib Sadalas eelproovil ja mentorkoolitusel osalenud kooridele prognoosida „pileti” saamist juubelilaulupeole?

„Mõndagi sõltub ettelaulmise miljööst ja žüriist. Ma arvan ja usun, et kõik koorid, kes täna kohal olid, läbivad konkursisõela ja esinevad ka suurel laulupeol.”

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus