Diana Erikson on Lõuna prefektuuris ainus nais-välijuht

Lõuna Prefektuuri Jõgeva patrullitalituse uueks välijuhiks edutati Diana Erikson, kes on Lõuna prefektuuris selles ametis ainus naine.


Nii enda kui ka kogu politseikollektiivi kõige olulisemaks eesmärgiks nimetas Erikson inimese elu ja vara kaitsmist. Õigusrikkumiste esmaseks esilekutsujaks peab ta alkoholi.

Politseinikuna alustas ta tööd 2006. aastal, suurema osa ajast on olnud piirkonnapolitseinik. Pärast möödunud aasta sügisel politseis toimunud muudatusi jätkas naine tööd patrullpolitseinikuna ja alates 9. märtsist on Jõgeva patrullitalituse välijuht. Kokku on Jõgevamaal ühtekokku viis välijuhti.

“See on suur au, aga täpselt sama suur vastutus. Välijuhi kohale kandideeris kuus tublit politseinikku ja mul on väga hea meel, et mulle seda võimalust pakuti,” lausus ta.

Diana Erikson märkis, et tööülesannete sisupool ei muutu, sest ka välijuht tegeleb liiklusjärelevalvega, korra tagamisega, süütegude lahendamise ja ennetamisega. “Teenindame ka väljakutseid ja oleme kohalikele inimestele parimal moel nõu ja jõuga abiks. Lisaks sellele on välijuhi ülesanne patrullide tööd juhtida, planeerida ning tegeleda vajaliku paberimajandusega.” 

Peaeesmärk kaitsta inimelu

“Kõige suurem eesmärk on kaitsta nii inimelu kui ka inimeste vara. Olgu see siis liiklusõnnetuste ohvrite või näiteks perevägivallajuhtumite vähendamine. Eesmärgi täitmiseks on politsei liiklust rahustamas: ohjeldab kiiruseületajaid, kõrvaldab roolist joobes juhte, juhatab jalakäijaid õiges kohas teed ületama.

Liikluse poolelt on viimased aastad Eestis näidanud samm sammult paranemist, aga arvan, et just perevägivald on teemaks, millega tuleb tõsist tööd teha. Kuna teenindame ka väljakutseid, juhtume liiga tihti kokku vägivallaga koduseinte vahel. Sellele on keeruline jälile saada, sest inimeste kodus toimuvast on väga väike ringkond teadlik. Lisaks juhtub tihti sedagi, et ohvrid ei ole kuigi avatud oma lähedaste vastu politseile ütlusi andma. Aga vägivallal on komme ainult suureneda. Pidevate peretülide ja rüselemiste tagajärjed võivad ühel hetkel olla pöördumatult traagilised. Selliseid juhtumeid on paraku ka juba ette tulnud.” 

Alkohol probleemide provokaator

Politseinikuna on Diana Erikson kokku puutunud väga erinevate probleemidega, ent suuresti on nende ühiseks käimalükkajaks alkohol. “Alkoholi liig- ja kuritarvitamine on tõsine murekoht. Kusjuures enamiku süütegusid paneb toime just alkoholijoobes inimene. Mõnel töisemal nädalavahetusel kulutame väga palju energiat, et teepervedelt kokku korjata joobes inimesed, kes ise enam edasi minna ei suuda. Viime nad arestimajja puhkama. Lahendame tülisid, mis on tekkinud purjus inimeste vahel. Käime öörahu nõudmas korterites, kus tekitavad lärmi end pea pildituks joonud seltsimehed. Mõnikord on see vaatepilt nii must ja tundub, et kogu maailm oleks justkui hulluks läinud. Selge on, et kui alkoholi tarvitataks mõistlikult, jääksid pooled ilmamured kindlasti olemata,” rääkis välijuht.

Diana Eriksoni sõnul on Jõgevamaa turvaline koht nii kohalikele elanikele kui ka piirkonna külalistele. “Võib öelda, et pisut erinev on olukord Põltsamaa kandis, kus politseistatistika järgi on teiste piirkondadega võrreldes pisut enam sündmusi. Seepärast oleme seal kandis väljas ka suuremate jõududega, et vahejuhtumeid ära hoida, aga vajadusel ka selleks, et kiiresti reageerida,” ütles ta.

Eriksoni sõnul alluvad välijuhile vahetuse patrull- ja liikluspolitseinikud. Erinevates vahetustes on see arv muutuv.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus