Diabeetikute selts annab teadmisi ja hingetuge

Jõgevamaa Diabeetikute Selts (JDS) loodi 18. mail 2000. aastal 17 diabeetiku poolt. Selts ühendab vabatahtlikkuse alusel diabeetikuid ja neid toetavaid inimesi. Tuleval aastal saab selts kümneaastaseks.

Oma tegevuses lähtub selts vastuvõetud põhikirjast, mille peamine eesmärk on teavitada inimesi diabeedist kui haigusest ning selle ravivõimalustest ning selgitada selle haigusega kaasnevaid probleeme. Selts annab oma liikmetele teadmisi, kuidas oma haigusega paremini toime tulla, ning teadmise, et nad pole üksi, vaid on teisigi sarnaste probleemidega inimesi.

Diabeet on kujunenud nagu kaasaegseks katkuks, mis epideemiana levib. Diabeet on salakaval, sest see ei anna pikka aega oma olemasolust märku, ent selle tagajärjel tekib sageli raskeid tüsistusi, nagu silma- ja neeruhaigused ning närvisüsteemi funktsioneerimise häired. Need lisaprobleemid halvendavad diabeetikute elukvaliteeti.

Diabeetikute teadmiste täiendamiseks ja uuendamiseks on diabeetikute selts kord kvartalis Jõgeva haiglas ning kord aastas Mustvee ja Põltsamaa linnas läbi viinud teabepäevi, millest 2008. aastal võttis osa 223 inimest. Teabepäevadele on kutsutud esinema spetsialiste, kes pole rääkinud mitte ainult meditsiinialastel teemadel, vaid tutvustanud ka sotsiaalvaldkonda puudutavaid seadusi. Teabepäevade korraldamisel oleme teinud koostööd Eesti Diabeediliidu, Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja ja ravimifirmadega.

Seltsi oleme püüdnud tugevdada ja arendada meeskonnatöö abil. Tänu sellele, et möödunud aastal võeti seltsi vastu üheksa uut liiget, oli seltsi liikmete arv 2009. aasta alguseks tõusnud 98ni. Tänavustel üritustel on seltsi liikmeks astumise avalduse esitanud neli inimest ning seega on seltsil nüüd juba 102 liiget. Nii arvukas liikmeskond esitab kõrged nõudmised seltsi töö kvaliteedile ja planeerimisele.

Edukas aasta

Seltsi juhatus pidas möödunud aastal kuus töökoosolekut, millel olid arutlusel teabepäevade ja muude ürituste läbiviimine ning projektide kirjutamine. Kõik meie plaanid pole kahjuks teoks saanud. Näiteks oleme taotlenud raha seltsile lipu soetamiseks, ent siiani pole seda õnnestunud saada. Tahaksime aga seltsi moodustamise 10. aastapäeva tähistada juba oma lipu all, sest lipp on sümbol, mis väljendab seltsi liikmete kokkukuulumist ja ühtsustunnet seltsi põhikirjas määratletud eesmärkide täitmisel.

Seltsi 2008. aasta tegevust loeme siiski edukaks. Kõik tööplaanis olnud üritused said teoks. Osalesime ka Eesti Diabeediliidu uusaastapeol ja üldkogu koosolekul, mis peeti Lääne-Virumaal Essu mõisas, võtsime osa Tartu Diabeetikute Seltsi moodustamise 20. aastapäeva tähistamisest ja käisime 19 inimesega Jõgevamaa puuetega inimeste perepäeval Lustiveres.

Meil on välja kujunenud tihedad sidemed Paide, Põlva, Viljandi ja Võru diabeetikute seltsidega. Meie möödunud aasta mais toimunud teabepäeval osalesid ka nende seltside esindajad. Koos arutasime, kuidas parandada diabeedi alast teavitustööd ning mida selleks üheskoos ette võtta.

Juulis käisime ekskursioonil Põlvamaal. Tutvusime Mooste mõisa, Räpina mõisa ja pargiga, Piusa liivakoobastega ja Setu muuseumiga ning vahetasime mõtteid diabeedialase töö organiseerimise üle maakonnas.

Novembris osalesime Järvamaa Diabeetikute Seltsi poolt Paides korraldatud suurel tervisefoorumil, mis oli pühendatud ülemaailmsele diabeedipäevale. Peaesinejaks oli seal professor Mihkel Zilmer. Saime teada palju uut ja huvitavat ning saime palju kasulikke praktilisi näpunäiteid.

Kaks auliiget

Meie seltsi tegevus on olnud edukas tänu sellele, et Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa linnavalitsus, Jõgeva vallavalitsus, Hasartmängumaksu Nõukogu ja  mitmed ravimifirmad on meid materiaalselt toetanud ning võimaldanud meil tasemel üritusi läbi viia ja häid lektoreid leida. Ruume on meile teabepäevadeks ja muudeks üritusteks lahkesti kasutada andnud Jõgeva haigla, Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda, Jõgeva Linnaraamatukogu ja AS Woodwell. Suur tänu kõigile, kes on meid toetanud ja abistanud!

Möödunud aastal anti seltsile osutatud teenete eest seltsi auliikme nimetus kahele inimesele: Ene Tähtile ja Eve Pindile. See on üksiti seltsi kõrgeim autasu.

Iga kuu esimesel kolmapäeval kella 10-15 on Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja ruumides olnud seltsi juhatuse liikmete vastuvõtt ja konsultatsioonid. Neil päevadel on meid külastanud või meilt telefoni teel nõu küsinud 96 inimest. Kokku osales seltsi poolt mullu korraldatud üritustel 431 inimest.

Suur tänu ja parimad soovid kõigile meie toetajatele ja loodan, et vaatamata majandusraskustele suudame kõik oma eesmärgid täita!

AAVO ARU, Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi juhatuse esimees

blog comments powered by Disqus