Dharma SA tuli Tabivere valla suurele perele appi

Käesoleva aasta jaanuaris võttis Dharma fondi juhatuse nõunik Malle Eenmaa ühendust Tabivere valla sotsiaaltöötaja Liis Härmastega, et saada teada, mil määral on põhjendatud sama valla elaniku Evi Seeri abipalve nimetatud fondilt.

Tabivere vallavalitsus kinnitas, et Seeride rahataotlus on igati põhjendatud. Nimelt kolis 6-lapseline perekond aastaid tagasi Tartumaalt meie maakonda Tabivere valda Kõdukülla, ostes sinna heauskselt maja, mis osutus praktiliselt elamiskõlbmatuks.

Korter Maarjasse

Et pere on majanduslikult kehval järjel, pole suudetud oma elupaigas märkimisväärset remonti teha. Oma murega on pere pöördunud ka Tabivere vallavalitsuse poole, kes on neid samuti aidanud, kuid paraku nõuaks kõnealuse maja täielik kordategemine väga suuri summasid.

Et mitmete ehitusfirmade vastavate spetsialistide hinnangul võrdunuks maja kapitaalremondiks kuluv summa uue elamu ehitamiseks vaja minevaga, otsiti probleemile teisi lahendusi.

Dharma fond otsustaski Maarjas asuva korterelamu 4-toalise korteri ostmiseks ja remontimiseks perekond Seerile 60 000 krooni. Sama palju on võimalik anda ka Tabivere vallavalitsusel, kelle mureks on samuti remonditööde korraldamine pere uues elupaigas.

Soolaleivapidu augusti lõpus

Mõningane rahasumma uue korteri korrastamiseks-sisustamiseks on olemas ka suurel perel endal. Soolaleivapeoni tahetakse jõuda hiljemalt augusti lõpus, et lapsed kooliteed juba uuest elupaigast alustada saaksid. Seeride 6-lapselises peres on kooliminejaid sellel sügisel viis. Neist neli hakkab õppima Maarja põhikoolis, viies aga Õisu Toiduainetööstuse koolis.

Heategevusfondi Dharma tegevus ongi suunatud peamiselt lastele ja paljulapselistele peredele.

?Dharma fond on varemgi meie valla lapsi aidanud. Näiteks eelmise õppeaasta alguses toetati meie suurtest peredest pärit koolilapsi töövihikute ostmisel. Organisatsioon teeb koostööd Tallinnas asuva taaskasutuskeskusega, samuti Lastekaitse Liiduga. Kõnealune uude elukohta koliv pere on samalt fondilt tarbeesemeidki saanud,? rääkis Tabivere valla sotsiaaltöötaja Liis Härmaste.

Kaie Nõlvak

blog comments powered by Disqus