Detsembrikuu pensioni vastuvõtmist ei peaks jätma jaanuarisse

Teade puudutab ligikaudu 200 000 pensionäri, kes ei oma arvelduskontot pangas ja kellest üle poole on harjunud iga kuu kindlal kuupäeval ise postkontoris oma pensioni järel käima ning kellest väiksemale osale toimetatakse pension koju kätte.

Sotsiaalkindlustusamet soovitab käesoleva aasta pensionisummad vastu võtta kindlasti detsembris ja mitte jätta uude aastasse. Sellega väldite tänavu aasta alguse olukorra kordumist, kus paljud pensionärid said eelmise aasta detsembri ja uue aasta jaanuarikuu pensioni korraga kätte ning summa suuruse tõttu pidid maksma tulumaksu või maksma seda suuremas summas kui tavaliselt.

Selgituseks. Kui pensionärile makstakse tagantjärele korraga mitme kuu pension, siis summa, mis ületab 4700 krooni (3000 kr maksuvaba pensioni + 1700 kr 2005.a maksuvaba tulu), kuulub tulumaksustamisele. Ei arvestata, missuguste kuude eest pensioni makstakse – maksustatakse jooksval kuul faktiliselt väljamakstav summa. Kui aga eelmiste kuude pension oli 4700 kroonist väiksem ja lubatavat maksuvaba tulu ei kasutatud täies ulatuses, siis kantakse mahaarvamise kasutamata osa sama kalendriaasta teistele kuudele. Ühest aastast teise niisugust ülekandmist teha ei saa, s.t 2005. aastal kasutamata jäänud maksuvabastust ei kanta üle 2006. aastasse.

Kui siiski juhtub, et pensioni ei ole võimalik aasta lõpus vastu võtta ning see kandub järgimisesse aastasse, siis enam kinnipeetud tulumaksu on võimalik tagasi saada pärast 2006.aasta tuludeklaratsiooni esitamist maksu- ja tolliametile. Pensionäril on võimalus volitada oma pensioni vastu võtma kedagi teist.

Volikiri peab kindlasti olema tõestatud ja seda saab teha notar, valla- või linnasekretär või statsionaarse raviasutuse juht, kui pensionär on seal ravil. Kui aga pensionär volitab kedagi avama oma nimele arvelduskontot pangas, siis selleks sobib üksnes notariaalselt tõestatud volikiri. Pensionide väljamaksmine postiasutustes kestab kuni 20. detsembrini.

Sotsiaalkindlustusamet

blog comments powered by Disqus