Detailplaneering võeti vastu

 

Põltsamaa linnavolikogu otsustas kehtestada detailplaneeringu asukohaga Viljandi maantee 2b ja selle lähialal eesmärgiga rajada sinna moodne hooldekodu.

Põltsamaa linnavalitsuse ehitusnõuniku Kersti Viggori sõnul otsustas Põltsamaa linnavolikogu möödunud aasta 15. oktoobril algatada Põltsamaa linnas Viljandi maantee 2b ja lähiala detailplaneeringu. Ehitusnõuniku sõnul pole detailplaneeringu avaliku väljapaneku järel sellesse märkimisväärseid muudatusi tehtud. Vastuväiteid ja ettepanekuid pole samuti esitatud. Viggori sõnul jõudis temani üks e-kiri, kus tunti huvi, milline hooldekodu on kavas Põltsamaale rajada ja kas see linnapargi serva ikka sobib. E-kirjas seati seoses hooldekodu rajamisega kahtluse alla linnaelanike turvalisus, sest avaldati kahtlust, et tegemist võib olla erihooldekoduga, kus võib tekkida narkootikumidega seotud probleeme.

Ehitusnõunik kinnitas kirjale vastates, et Põltsamaale kavandatakse üldhooldekodu. Praeguseks on detailplaneering saanud kõik vajalikud kooskõlastused. Ka maavanem on üldplaneeringu muutmiseks nõusoleku andnud.  Põltsamaa linnavolikogu liige Raul Kirsel küsis ehitusnõunikult, kas võib ikka kindel olla, et sellele detailplaneeringu alale kuidagi erihooldekodu tekitada ei saa. Ehitusnõnuniku sõnul on seletuskirjas ära märgitud selle ehitise kasutamise otstarve, mis tuleneb valitsuse määrusest. Selle määruse kohaselt on igal rajataval ehitisel olemas oma kood, mis määrab ära hoone kasutamise otstarbe ja selle järgi on Põltsamaale lubatud rajada ainult üldhooldekodu.

TOOMAS REINPÕLD 

blog comments powered by Disqus