Detailplaneering avalikul väljapanekul

Tänavu 27. märtsil võttis Põltsamaa vallavalitsus oma korraldusega vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põltsamaa vallas Umbusi külas asuva Kooli katastriüksuse detailplaneeringu, mille koostas Sirje Porjektbüroo OÜ. Planeeringualal on kavas välja arendada puhkeotstarbeline piirkond. Planeeritavale alale on plaanis välja ehitada uus elumaja ja majapidamishoone, maakelder ja suveköök, suitsusaun ja pontoonsild, administratiivhoone ja vabaõhulava. Samuti on sellele alale plaanis rajada supluskoht, kiigeplats, kämpinguala ja metsloomade aedik peamiselt metssigade jaoks. Planeeritava maa-ala pindala on 18,6 hektarit.

Kooli katastriüksuse detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäevadel Põltsamaa vallavalitsuses ning Põltsamaa valla kodulehel. Detailplaneering on avalikul väljapanekul tänavu 16.-30. aprillini.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus