Demokraatlikud valimised on Gruusia poliitikute ühine vastutus

Gruusia positiivsele arengule andsid tagasilöögi novembri alguse sündmused, kuid praegu on võimalused vabadeks ja ausateks valimisteks igati olemas. Euroopa eelvaatlejad veendusid, et valimiste ettevalmistamine sujub hästi vaatamata lühikesele ajaraamile, mida vajalikud muudatused valimisseaduses veelgi kokku suruvad. Avalduses kutsutakse ekspresident Saaka?vilit hoiduma tegevusest, mis võiks olla tõlgendatavad administratiivse ressursi kasutamisena valimiskampaania eesmärgil.

Eraldi rõhutavad vaatlejad, et Parlamentaarsel Assambleel ei saa olla oma eelistust presidendikandidaatide hulgas, vaid kõige olulisem on see, et valimised vastaksid kõrgele demokraatiastandardile.  Päev varem väljendas radikaalne Tööpartei Euroopa vaatlejate suhtes usaldamatust, kinnitades, et kuigi ükski läbiviidud küsitlus seda ei näita, on nende liider Shalva Natela?vili tegelikult Gruusia kõige populaarsem poliitik.

Osa Gruusia opositsioonist on väga leppimatu ja valmis valimistulemust protestima isegi juhul, kui välisvaatlejad olulisi rikkumisi ei näe. Sellepärast me võtsimegi oma avalduse juhtmotiiviks ühise vastutuse teema.

Administratiivse ressursi kasutamine Saaka?vili meeskonna poolt on ENPA Eesti delegatsiooni juhi arvates väga tõsine ja keeruline teema. Andsime tugeva signaali, et seda tuleb vältida, aga samas ei saa minna äärmusesse. Opositsioon ja mõned valitsusvälised organisatsioonid on isegi pensioni ja õpetajate palga tõstmist pidanud ebaausaks vahendiks. Samuti kaasnevad ekspresidendi staatusega kõikjal teatud hüved ja ilmselt ei pea ta opositsiooni turmtule pärast tingimata jala käima.

ENPA delegatsiooni juhtis kauaaegne Gruusia kohustuste täitmise raportöör Matyas Eörsi Ungarist, samuti osales uks liige Albaaniast ja uks Aserbaid?aanist, sekretariaadi poolt kattis missiooni Ivi-Triin Odrats.

Andres Herkel,
ENPA Eesti delegatsiooni juht

blog comments powered by Disqus