COOP ehitab Sadalasse uue kauplusehoone

Jõgeva vallavalitsuses tutvustati neljapäeval Sadala uue kauplusehoone eskiisprojekti.


Hoone kavandas Sadalasse aadressile Kooli tn 7 arhitekt Andres Põime (arhitektuuribüroo Stuudio 3). Välislahenduses on kavas kasutada puitu, viilkatus ehitatakse valtsplekist ning suure räästaga.

Majja, mis tuleb veidi väiksemana praeguse kaupluse kohale, on projekteeritud müügisaal, mille põrandapinda saab kasutada maksimaalselt, taaraautomaadi koht, taaraladu, väike laoruum ning ruum personalile.

Mahult on tegemist AjaO tüüpi kauplusega, kus kavandatud käive ei ole väga suur.

  1. aastatest pärit maja on praeguseks liiga suur, ebaotstarbeka ruumijaotusega ning suuremale osale sellest pole otstarvet. Ka vajaks hoone tõsist remonti.

Koosolekul viibinud Jõgevamaa muinsuskaitsenõunik Ville Tamm juhtis tähelepanu, et K. Oidsalu projekteeritud ühekorruseline L-tähekujulise põhiplaaniga ja kõrge viilkatusega hoone on osa meie kultuuripärandist.

Et maja kaitse all ei ole, selle projekteerinud arhitekt on lammutamisega juba nõustunud, vana remont läheks väga kalliks, otsustati projektiga edasi minna.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus