Comeniuse projekt lõpetati Saksamaal

Selle kuu esimesel poolel, 8.-12. maini toimus Comeniuse projekti “Praktika, kogemused ja koostöö” kohtumine Saksamaal Lippstadti linnas sealses kutsekoolis. Kohtumisel osales ka Põltsamaa Ametikooli esindus.

Põltsamaa Ametikooli projektijuhi ja Comeniuse Eesti-poolse koordinaatori Kaarel Malva sõnul tuli igal projektis osalenud koolil esineda n-ö lõpp-presentatsiooniga. Põltsamaa Ametikooli meestrio esitas projekti lõpetamisel neli laulu, mis seal väga hästi vastu võeti. Noormeeste sõnul laulsid mõned noored nendega kaasagi. Õpetajatele korraldati töötunnid, kus arutati projekti käiku ning sellega seotud aruandlust. Õpilased demonstreerisid samal ajal oma oskusi töötubades, kus neil tuli ametikoolis õpitut jagada teiste projektis osalenud koolide õpilastega ning omandada  samas ka teiste oskusi ja kogemusi. Vaba aja sisustamiselegi oli mõeldud, sest õpilastel ja õpetajatel oli võimalus külastada suurte kuullaagrite tehast Rothe Erde GmbH Lippstadtis ja kondiitritoodetele kuivsegusid valmistavat ettevõttet Oetker Bielefeldi linnas.  

Vaimustuti Saksamaa loodusest

Põltsamaa Ametikooli õpilane Jaan Raukas lausus, et talle jättis Saksamaa väga hea mulje, ka inimesed olid seal sõbralikud. Mehis Kuuse sõnul on Saksamaal kaunis loodus ning ajaliselt oli see Eestist vähemalt kolme nädala võrra ees. Kakskümmend kraadi sooja oli seal juba maikuu alguses. Kuuse sõnul said nad kohtumise käigus tuttavaks päris paljude noortega, sealhulgas nii kohalike Saksa kutseõppurite kui ka mujalt riikidest saabunud noortega. Suheldi peamiselt ikkagi inglise keeles.

Kaarel Malva tõdes, et keeleprobleem on noortel üsna tõsine. Kui Saksa ja Austria noored suhtlevad omavahel saksa keeles, siis soomlased kasutavad suhtlemiseks peamiselt inglise keelt. Tšehhid, nagu eestlasedki, püüavad suhelda nii inglise kui ka saksa keeles.

Õpetaja Ulvi Jaanson lausus, et temalegi jäi esmalt meelde Saksamaa kaunis loodus. Samuti oli talle tõeliselt suur elamus kanuusõit Lippe jõel. Ta oli küll lubanud, et iialgi kanuuga sõitma ei lähe, kuid seal polnud sellest pääsu ja tuli end ületada.  Üheksa kilomeetri pikkusel kanuusõidul osales kogu Comeniuse projekti lõpetamisele kogunenud seltskond ehk umbes 40 inimest. 

Näidati oma kutseoskusi

Põltsamaa Ametikoolis õppivatel noormeestel tuli oma oskusi demonstreerida ka töötubades. Põllumajandust õppiv Urmo Tamm rääkis, et temal tuli seal teha puidutööd. Ta meisterdas kohapeal valmis lihatangid. Oma tööle kirjutas Urmo peale nii Põltsamaa Ametikooli kui ka iseenda nime. Põltsamaa Ametikoolis teisel kursusel autotehniku eriala õppivatel Mehis Kuusel ja Jaan Raukasel tuli kokku panna elektriskeemid. Skeemi koostamise järel tuli see pataraeiga ühendada ning vaadata, kas tulukesed hakkavad põlema või mitte.

Kaarel Malva sõnul on nüüd võimalus näha, mida ja kuidas mujal ametikoolides samal erialal tehakse. Nii on võimalik  eri koolide õppetööd võrrelda ning  saadud kasulikke kogemusi oma koolis rakendada. Samas peab ta kõige olulisemaks inimestevahelisi otsekontakte nii koolide juhtide kui õpetajate vahel.

Mehis Kuusk lausus, et Saksamaal leitud sõpradega suudab ta interneti vahendusel ka inglise keeles suhelda. Vaatamata sellele, et praegu on maailm avatud, ei plaani hiljuti Saksamaal käinud Põltsamaa Ametikooli õppurid välismaale tööle asuda. Seda kinnitasid nii autotehnikuks õppivad Mehis Kuusk ja Jaan Raukas kui ka põllumajanduse eriala valinud Urmo Tamm.

Kaarel Malva sõnul liiguvad mõtted juba võimalike uute projektide suunas, kuid midagi kindlat veel nii äkki lubada ei saa. “Mina loen koos partneritega toimunud rahvusvahelise projekti igati kordaläinuks,” lausus ta.   

Põltsamaa Ametikool Comeniuse projektis

*Põltsamaa Ametikool on juba alates 2010. aastast osalenud rahvusvahelises Comeniuse projektis

*Projekti oli kaasatud mitmeid ametikoole erinevatest Euroopa riikidest

*Põltsamaa Ametikoolist osales 25 inimest

*Kohtumisest võtsid osa ametikoolide esindused Soomest, Tšehhist, Saksamaalt, Austriast ning Eestist

Põltsamaa Ametikoolist käisid Saksamaal projekti lõpetamisel õpetajad Ulvi Jaanson, Margus Kastor ning Kaarel Malva kui projekti koordinaator ning kolm õpilast — Urmo Tamm, Mehis Kuusk ja Jaan Raukas

i

TOOMAS REINPÕLD 

blog comments powered by Disqus