Comenius-projekti koostööpartnerid Maarja-Magdaleeenas

Projekti nimeks sai ?Erinevuste kujunemine õppimises ja õpetamises? ning eesmärgiks süvendada ainetevahelisi seoseid õppimisel ja õpetamisel ning vahetada sellealaseid kogemusi.

Projekti algatas praegune koordinaator, Berliini Algkool Saksamaalt. Eestit esindab selles projektis vaid meie kool.

Maarja kooli käesoleva õppeaasta suursündmuseks kujuneski koostööpartnerite vastuvõtmine ja aasta kokkuvõtete tegemine Maarja-Magdaleenas. Kõigi projektipartnerite esindajad olid Eestis esimest korda. Seega oli lisaks projektitööle meie ülesandeks tutvustada külalistele viie päeva jooksul meie kodumaad. Lähemalt jõudsid külalised tutvuda Tallinna ja Tartuga.

Staar Karoliina

8. ja 9. oktoobril viibiti Maarja koolis ja tutvuti kohalike vaatamisväärsustega. Käidi Elistvere Loomapargis, Tabivere Vallamuuseumis ja Tabivere Vabaajakeskuses, kus võõrustajateks olid kultuurijuht Tiina Tegelmann ning abivallavanem Kalev Kurs.

Meie kõigi jaoks oli äärmiselt meeldiv ja isegi üllatav kuulda kiidusõnu Eesti kohta. Külalistele jätsid sügava mulje meie linnad, loodus ja inimesed. Nende sõnul on Eesti väga ilus maa huvitava ajaloo ja kultuuriga ning ülimaitsva toiduga. Eriti maitses eesti leib. Kiideti eestlasi kui väga meeldivaid ja sõbralikke inimesi.

Elistvere loomapargis sai fotode kangelannaks karu Karoliina. Loomapargi idee meeldis kõigile väga.

Kuigi meie kool pole suur, avaldas see külalistele erilist muljet. Meie õpilaste esinemine liigutas neid aga väga. Kaasa võeti siit sõbralik ja helge mälestus. Poola külalised ütlesid, et nad märkasid siin tõelist hoolivust ja armastust laste vastu.

 Saksa delegatsioon sai nende sõnul Eestis positiivse üllatuse osaliseks. Neile meeldisid maa, linnad ja inimesed. Maarja koolis olevat nad kogenud väga palju sõbralikkust ja rõõmu. Erilist muljet avaldas neile õpilaskodu ja nad kiitsid valla sotsiaaltöö taset.

Parem kui internetis

Türgi kolleegid olid enne siiasõitu otsinud internetist infot eesti kultuuri ja  Eesti riigi kohta. Saadud teavet polevat võimalik võrrelda nende kogemuste ja muljetega, mida nad Eestis olles said. Kooli külalisteraamatusse kirjutati: ?Teie kultuur erineb meie omast. Erinev on ka ilm, usk ja ajalugu. Paljud asjad on teistmoodi kui meil Türgis. Aga meil on ka sarnasusi: te hoiate elavana oma kultuuri ja traditsioone. Me saime teada, et ajaloos on paljud rahvad Eestit okupeerinud ja te võitlesite vapralt oma vabaduse eest, nagu meiegi aastaid tagasi.?

Kolleegid Inglismaalt olid liigutatud külalislahkusest, mille osaliseks nad said meie koolis. Nad kiitsid õpilaste väga head käitumist ja  inglise keele oskust.

Avaldati väga suurt soovi meid jälle kohata ja rõõmu võimaluse üle meiega Comeniuse projekti käigus koostööd teha. Loodeti, et kõigist sellel kohtumisel osalejatest saavad eluaegsed sõbrad.

MERLE HAOSSAR,
Maarja Põhikooli huvijuht

blog comments powered by Disqus