Carl Robert Jakobsoni sünnivald tähistas juubelit

Torma vallale omavalitsusliku staatuse andmise 20. aastapäeva tähistamisel vaadati tagasi paikkonna elu käekäigule, edulugudele ja murelikumatele aegadele ja toonitati iga inimese võimalust kodupaiga arengule kaasa aidata.

Torma rahvamajas toimunud koosviibimine algas Võrumaa muusiku Kait Tamra kontserdiga. Kõlasid isamaalised laulud, neist mitmed loodud Hando Runneli sõnadele. Vallavanem Riina Kull juhtis kokkutulnute tähelepanu sellele, et pidu peetakse just 12. detsembril, samal kuupäeval, mil Torma vald kakskümmend aastat tagasi omavalitsuse staatuse sai.

“1991. aastal oli meie vallas 3182,  aastal 2001 2618 ja praegu 2183 elanikku.  Minevikku meenutades ja argielu rajades loome tulevikku. Me ei saa muuta seda, mis olnud, samas võime aga mõjutada homset. Torma valla edasine käekäik sõltub igast vallaelanikust. Väärtushinnangutest tuleb pidada iseäranis oluliseks hoolimist ja vastutust oma töö eest,” rääkis vallavanem. Ta tunnustas tänukirjaga eelmist ja tänast vallasekretäri  Tiiu Lindsalu ja Tiina Leebenit,  arendusspetsialist Evi Štukertit, pearaamatupidaja Maimu Lauringsoni, vanemmaakorraldajat Ülle Soodlat, pikaajalisi volikogu liikmeid Ants Soodlat ja Ahto Vilit ja endist abivallavanemat Martin Ambot, kes on praegugi volikogu liige. Külaseltside nimel võtsid tänukirjad vastu Pille Tutt Sadalast, Tiina Leeben Vaiatust, Mati Vesiko Võtikverest, Ülvi Nool Näduverest ja Evi Korsten Koimulast. Tänukiri oli ka Rääbise kandis külaelu edendavale Kungla Rahva Külaseltsile, mille esindaja ei saanud aga juubelipeol viibida. Tunnustuse pälvisid  ka noor meisterkündja Margo  Pajo ja töökad tegijad mitmetelt teiselt elualadelt: ettevõtjad, konstaablid, õpetajad jne.    

Torma vallavolikogu juhtivast ja vastutavast rollist paikkonnas rääkis kohaliku võimuorgani üks staažikamaid liikmeid, Torma Põllumajandusosaühingu juhataja Ahto Vili.

Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev juhtis tähelepanu laval põlevale kolmeteistkümnele küünlale. “Küllap sümboliseerivad need küünlad maakonna kolmeteistkümmet omavalitsust ja keskel asuv kõige suurem küünal Torma valda. Siitkandist pärit suurmehe Carl Robert Jakobsoni vääriliselt on Torma vallas läbi aegade südametunnistuse ja põhjalikkusega haritud nii päris- kui ka kultuuri- ja hariduspõldu,” toonitas ta.

Omavalitsuse staatuse andmisest kuni 1996. aastani oli Torma vallavanemaks eelnevalt külanõukogu esimehena töötanud Enn Talumaa. Seejärel  vallavanemaks  valitud Mati Kepp nimetas oma tööperioodi suuemateks kordaminekuteks aluse panemist puhkpilliorkestrite festivali ToPoF korraldamisele, Torma prügila avamist ja seltsitegevuse taaselustamist külades. 2003. aastal, kui Mati Kepist sai riigikogu liige, valiti vallavanemaks senine Sadala põhikooli direktor Riina Kull, kes on ametis tänaseni.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus