Betti Alveri muuseumi projektijuhiks saab Toomas Muru

Toomas Muru valiti välja nelja kandidaadi seast. Lõplik valik kujunes pärast vestlusvooru, kuhu kutsuti osalenutest kolm. Ehkki selles voorus osutus valituks Toomas Muru, on fondil edaspidi plaanis koostööd arendada teistegagi, kes väljavalitule tugevat konkurentsi pakkusid. Seega võib Betti Alveri fondi algatatud konkurssi lugeda vägagi õnnestunuks.

Toomas Muru kasuks rääkisid nii tema pikaajalised projektijuhtimise ja meeskonnatöö kogemused kui ka ettevalmistus ja vastav haridus. Pealegi on ta olnud Karl Ristivi muuseumi looja ning kokku üheteistkümne aasta jooksul tegutsenud samas juhatajana ja vanemteadurina.

Toomas Muru on pärit Jõgevalt, kus ta lõpetas ka keskkooli (tema klassikaaslased olid Alo Mattiisen, Jüri Leesment jt). Kõrghariduse on ta omandanud Tartu Ülikoolis eesti keele ja kirjanduse erialal. Senises teenistuskäigus võiks peale omaloodud Ristikivi muuseumis töötamise nimetada veel õpetajaametit Krabi Põhikoolis ja Eesti Õiguskeele Keskuse Tartu tõlkerühma juhtimist, mis tegeles Euroopa Liidu põllumajandusseaduste tõlkimisega. Praegu töötab Muru OÜs Tabiwood projektijuhina. Täiendkoolitusi nii projektijuhtimises kui ka kirjandusteaduse ja semiootika alal on Toomas Muru läbinud Inglismaal, Rootsis, Belgias jm.

Vastavalt Jõgeva linnavalitsuse ja Betti Alveri fondi vahelisele lepingule hakkab projektijuht tööle alates 1. septembrist, et asuda muuseumi vastavalt Oleg Mellovi varem välja töötatud kontseptsioonile sisustama, looma sidemeid teiste muuseumide, fondidega jne.

Betti Alveri muuseum tema sünnimajas Jõgeval Jaama tänavas, kus saavad koha ka Alo Mattiiseni mälestustuba ja Jõgeva linna ning raudtee ajaloo väljapanekud, on plaanis avada poetessi 100. sünniaastapäeval 23. novembril 2006.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus