Belander Grupp laieneb tänu KredExi toele

Paljud ettevõtted peavad oma äri laiendamiseks otsima rahalist abi. Jõgevamaal aitas riiklik sihtasutus KredEx möödunud aastal käendada kaheksa ettevõtte finantskohustusi ning üheks abisaajaks oli ka Jõgeva puiduettevõte Belander Grupp.

 

Paari aasta tagune majandussurutis sundis paljude ettevõtete uksi sulgema ning need, kes selle raske aja suutsid üle elada, lakuvad veel siiani haavu. Jõgeval ümarfreespuidu ning aiamaterjali tootmisega tegelev Belander Grupp pole samuti erandiks. Nemad suutsid rasked ajad küll üle elada, kuid kaotusi tuli kanda nendelgi.

Belander Grupi ekspordijuht Lauri Lepik sõnas, et nende ettevõttele oli kõige keerulisem periood 2009. aasta, mil tellimuste hulk järsult vähenes ning kliendibaas kippus kokku kuivama. “Paljud senised koostööpartnerid eelistasid osta kaupa väiksemates kogustes ning kiirema tarneajaga kohalikelt tarnijatelt,” nentis Lauri Lepik.  

Rasked ajad elati tagasihoidlike kulutustega üle

Veel lisas Belander Grupi ekspordijuht, et olukorda halvendasid ka 2009. aasta teisel poolel tekkinud krediidiprobleemid Baltikumis ja kogu Euroopas. “Töötasime küllalt madala kulubaasiga ning see on ka üks põhjusi, miks rasketel aegadel ellu jäime,” lisas Lepik.

Siiski ei piisanud ettevõttele pelgalt raskete aegade üle elamisest, sest iga enesest lugu pidav ettevõtja püüab firmat laiendada ja tootmist arendada. Belander Grupp ekspordib oma toodangut peamiselt Hispaaniasse, Portugali ning Skandinaaviamaadesse. Firma otsustas kaaluda ettevõtlustoetuse taotlemist.

Praegu on pankadest laenu saamine keeruline nii ettevõtjatel kui ka eraisikutel. Alternatiivse lahendusena uuris Belander Grupi juhtkond hoopis, mida pakub välja riiklik sihtasutus KredEx. “Oleme katsunud ennast kursis hoida KredExi krediidikindlustuse ning endise Ekspordiagentuuri tegemistega ning eksportööridele pakutavate võimalustega. Antud juhul tekkis vajadus koostööks KredExiga seoses käibekapitali laenu käendamisega,” rääkis Lauri Lepik.  

KredExi laenu kasutamisel omad tingimused

KredExi ettevõtlusdivisjoni juht Lehar Kütt tõdes, et Belander Grupi peamisteks tugevusteks on valdkondlik kogemus ja head ning pikaajalised suhted klientidega. Ollakse orienteeritud ekspordile ning otsitakse aktiivselt uusi turge. Ettevõtte poolt tehtud otsuste õigsust kinnitab kasvav käive. Seda ilmestab ka fakt, et Belander suutis endale pärast kriisi jalad alla saada juba 2010. aastal, mil kasvatati käivet kolmandiku võrra.

KredExi esindaja Lehar Kütt rääkis, et nende teenustest kasutavad ettevõtjad kõige enam laenukäendust, mis  tagab kuni 75 protsenti laenu-, liisingu- ja pangagarantii summast. “Kuni kolm aastat tegutsenud ettevõtjate laenu saamise võimaluste parandamiseks pakume stardilaenu käendust. Kiiresti arenevatele ettevõtetele pakume allutatud laenu ning kaasfinantseerime tehnoloogialaenuga ekspordipotentsiaaliga tööstusettevõtjate investeeringuid masinatesse ja seadmetesse. KredEx krediidikindlustus kindlustab arvete laekumist krediiditingimustel müüdud kauba ja teenuse eest,” lisas Kütt.

Belander Grupp sai tuge veel ka EAS-i eksporditurunduse meetmest, summa suuruseks 23 470 eurot. Toetussumma suunatakse mitmete turundustegevuste tarvis.

“Toetussumma kulub sihtturgude külastamiseks, reklaami, tootenäidiste ja uuringute tegemiseks ning ka toodete sertifitseerimiseks,” lisas ekspordijuht. Lehar Kütt rõhutas, et nende ettevõttelt saadud laenusummasid ei tohi kasutada kinnisvaraarenduseks, jae- ja hulgikaubandusettevõtte käibevahendite finantseerimiseks ega maanteekaubavedudel kasutatavate  transpordivahendite ja seadmete soetamiseks.

KredExi pressiesindaja Tarmo Seliste sõnul käendati  lisaks Belander Grupile möödunud aastal veel seitset Jõgevamaa ettevõtet. “KredExi tugi võimaldas kaasata ettevõtetel pankadest täiendavat finantseerimist summas 172 000 eurot,” lisas Seliste. Sihtasutuse ettevõtlusdivisjoni juht Lehar Kütt sõnas, et siiski tuleb neil umbes viiendik taotlustest tagasi lükata. “Negatiivsete otsuste osakaal on üsna madal, sest käendustaotlused esitatakse meile läbi pankade ning tänu pikaajalisele koostööle on pangad meie nõudmistega hästi kursis. Kõige sagedamini lükatakse tagasi alustavate ettevõtjate projekte, kui äriplaan pole hästi ette valmistatud. Näiteks võib tagasilükkamise põhjuseks olla puudulik turuanalüüs, meeskonna napid kogemused ja liialt optimistlikud finantsprognoosid,” rääkis Kütt. 

KredExi laenutingimused

*Laenukäenduse puhul on maksimaalseks käendussummaks kaks miljonit eurot, kuid mitte rohkem kui 75 protsenti laenusummast.

*Tehnoloogialaenu puhul on maksimaalseks laenusummaks kaks miljonit eurot.

*Allutatud laenu puhul on maksimaalseks laenusummaks  1,1 miljonit eurot.

*Stardilaenu käenduse kasutamisel peab laenusumma jääma vahemikku 2 000 kuni 64 000 eurot.

i

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus