Baltimaade sordiaretajad  tutvusid Jõgeva kolleegide tööga

Möödunud nädalal Eesti Taimekasvatuse Instituudis toimunud Baltimaade sordiaretajate kokkutulekul  vaagiti erinevate riikide põllumajandusteadlaste koostööd ja tunti huvi Leedus ja Lätis aretatud sortide katsetamise vastu Jõgevamaa põldudel. 


Kohtutakse juubelipidustustel

Eesti Taimekasvatuse Insituudi direktori Mati Koppeli sõnul on Baltimaade sordiaretajad  traditsiooniliselt kokku saanud siis, kui mõnel teadusasutusel juubel. “Viimane kokkusaamine oli kaks aastat tagasi Cesise lähedal Lätis, kui tähistati 100 aastat sordiaretust Priekulis. Tähistamaks Eesti Sordiaretuse 95 aastapäeva Jõgeval korraldasime 7-8 juulini Baltimaade sordiaretajate kokkusaamise. Külalisi osales Leedu põllumajandusinstituudist, Dotnuvast, Priekuli sordiaretuse instituudist, Stende teraviljade aretuse instituudist, Läti põllumajandusinstituudist Skriveris ja lisaks Läti ülikooli taimegeneetikud. Kokkusaamisel tutvustavad osalevad asutused oma viimaste aastate töid ja saavutusi.”

Koppel märkis, et Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadlased andsid  ülevaate käimasolevatest rahvusvahelistest projektidest, mis  käsitlevad  tervislike vähemlevinud teraviljade, talirukki, kaera ja speltanisu sortide ja agrotehnika katsetega seonduvat, samuti  projektist Eurolegume, mille teemaks põldherne  ja põldoa sortide uutingud, põldherne ja põldoa sortide uurimisele  keskendunud projektist Legato ja projektist Cobra,  milles vaatluse all suviteraviljade sortide hindamine mahevileluse tingimustes. 

Ühiskatsed Jõgeval popid

“Traditsiooniliselt on lätlased  ja leedulased kokkusaamise tarbeks saatnud oma sorte Jõgevale katsetamiseks. Eelkõige on katsetes osalenud teraviljad, aga ka kartul. Eesmärgiks on hinnata sortide käitumist Eesti tingimustes. Varasemate katsete tulemusena on Eesti tootjateni jõudnud Leedu talinisu ´Ada´ (aretatud Leedu põllumajandusinstituudis) ning Lätist suvinisu `Uffo, talinisud `Freddis` ja `Edvins` (kõik aretatud Lätis Stende teraviljade aretuse instituudis) ning talitritikale `Ruja`  (Priekuli sordiaretuse instituudi ja Jõgeva ühise aretustöö sort). Ühisest aretustööst koos Leedu põllumajandusinstituudiga on Eesti tootjateni jõudmas talinisu sordid `Kallas` ja `Nemunas`,” rääkis Mati Koppel.

Kokksaamise ajal toimus ka põlluekskursioon Jõgeva aleviku põldudel, kus demonstreeriti võrdluskatseid kui ka rahvusvaheliste projektide raames tehtud katseid.

Huvi  oli suur ka mahekatsete vastu, sest selliseid igal pool ei tehta.  Täna toimubki  Eesti Taimekasvatuse Instituudi põldudel maheviljeluse õppepäev, kuhu on oodatud kõik asjahuvilised,” ütles Mati Koppel.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus