Avinurmes tunnustati edukamaid täiskasvanud õppijaid

ETKA Andras täiskasvanud õppija nädala traditsiooniline Jõgeva tunnustamissündmus toimus tänavu Mustvee vallas Avinurme kultuurikeskuses. Pidulikus meeleolus kuulutati välja laureaaditiitlid: aasta õppija, aasta koolitaja, aasta koolitussõbralikum tööandja, aasta õpitegu. Jagati ka eripreemiaid.


Jõgevamaa rahvakultuurispetsialist ja Jõgevamaa täiskasvanud õppija nädala koordinaator Pille Tutt märkis, et tänavu kestab ETK ANDRAS-e ja haridus- ja teadusministeeriumi korraldatav täiskasvanud õppija nädal 7. oktoobrist kuni 16. oktoobrini. „See on aeg, mil tunnustakse kõige rohkem elukestva õppega seotud sündmusi ja tegevusi,“ toonitas ta.

Jõgevamaa 2020 aasta õppijaks kuulutati Avinurme kultuurikeskuse kunstiline juht Katre Mölder.
Katre Mölderit tunnustati eelmisel nädalal ka ETKA Andrase üleriigilisel tunnustamissündmusel aasta õppija eripreemiaga.
Katre on viimase kahe aasta vältel elus täieliku kannapöörde teinud.Ta oli töötanud Avinurme Puiduaidas juba aastaid ning hing ihkas midagi uut. Nii läks Katre õppima floristikat ja ettevõtlust, et avada oma lillepood. Elul olid talle varuks aga muud väljakutsed. Talle pakuti kunstilise juhi ametikohta Avinurme kultuurikeskuses, kus ta saaks uue omandatud eriala oskusi samuti edukalt rakendada. Katre võttiski vastu väljakutse kujundada endale ise unistuste ametikoht. Viimase kahe aasta vältel on ta läbinud kümme erinevat ja sisukat koolitust, et end täiendada ja oma eesmärke ellu viia.
Jõgevamaa 2020 aasta õppija eripreemiaga, valdkonna arendaja, sai Olga Jürma, kes töötab sihtasutuses Koeru hooldekodu haldus- ja hankejuhina. Olga elukohaks on Vaimastvere. Ta on valinud tulevikualaks puhastustööd. Pärast tööaega osaleb Olga hooldekeskuse töötajate naisansamblis, kuulub Kaitseliidu Jõgeva maleva Naiskodukaitse Jõgeva ringkonna ridadesse, korraldab noortele vabaaja tegevusi MTÜs Vooremaa Isamaalise Kasvatuse Selts ja tantsib Vaimastvere naiste rahvatantsurühmas.
Jõgevamaa 2020 aasta õppija nominentideks esitati ka Põltsamaa vallast Reelika Lillemets ja Karin Uusküla, Jõgeva vallast Alice Hansing, Ülvi Nool-Kõre ja Jaak Pallo.
Tunnustuse Jõgevamaa aasta koolitaja 2020 pälvis Palamuse lasteaia Nukitsamees õpijuht Amino Põldaru, kes õpetab Tartu ülikooli Narva kolledžis erinevaid ainemetoodikaid ja loovteraapiaid. Oma põhitöökohas, Palamuse lasteaias, koolitab ta kogu maakonna lasteaiatöötajaid. Erilist kutsumust tunneb Amino erivajadustega ja insulti põdenud kõne- ja liikumispuudega lastele elus hakkama saamise õpetamise vastu. Tema juhendatud autistlike laste vanemate koolitused on aidanud lapsevanematel ja lastel oma sisemiste kriisidega paremini toime tulla. Sellel kevadel õppis Amino NLP Instituudi mitme mooduselisel koolitusel „Koolitajaks olemise kunst”, ta omab täiskasvanud koolitaja 7. taset. Ka Amino Põldarut tunnustati ETKA Anrdase üleriigilisel tunnustamissündmusel aasta koolitaja eripreemiaga.
Tunnustuse Jõgevamaa 2020 aasta koolitaja eripreemia, seeniorkoolitaja, tiitli pälvinud Priidu Raudkats on rohkem kui kümne aasta vältel Kuremaa tuulikus veskimees-giidina pidanud loenguid-etendusi erineva vanuse ja tegevusvaldkonnaga inimestest koosnevale turismigruppidele.

Jõgevamaa 2020 aasta õppijasõbralikumaks tööandjaks 2020 tunnistati Palamuse lasteaed Nukitsamees. See lasteaed on viie viimase aasta jooksul olnud maakonnas koolituste lipulaevaks. Koolitusi organiseerides arvestatakse täiskasvanud õppijate vajadustega ja seetõttu on osalejate tagasiside olnud eranditult positiivne. Kolm aastat on lasteaed korraldanud koolieelse kasvatuse temaatikaga rahvusvahelist konverentsi (osalejad Soomest, Lätist, Leedust). Lasteaia töötajad kuuluvad mitmetesse erinevatesse seltsidesse ja lasteaia ruumid on olnud avatud seltside koolitustegevusteks.
„On tähis, et koolitusel osalenud õpetaja läheb koju ja planeerib kohe oma nädalakavasse uued tegemised,“ ütles lasteaia direktor Marika Merusk, kes juhib Jõgevamaa lasteaia juhtide ainesektsiooni.
Tunnustuse Jõgevamaa 2020 aasta õpitegu vääriliseks peeti Laiusel tegutsevat MTÜ Kästitöökoda Kuldne Õlg. „Suurimat rõõmu pakub see, kui ettevalmistatud õpitubadesse osalejaid jätkub. On ka nii olnud, et kohad saavad kiiresti täis ja palju soovijaid jääb ukse taha. Meil on olnud võimalus tänu Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupi ja Jõgeva valla toetusele kutsuda kohale oma eriala professionaale. Meil on nii, et enne õpime ise selgeks ja siis lähme oskuseid edasi andma,“ ütles käsitöökoja eestvedaja Leina Kreek.
Jõgevamaa täiskasvanu õppija nädala hindamiskomisjoni koosseisu kuuluvad:
Jõgeva Täiskasvanute keskkooli direktor Reet Kikkas,
Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse juhatuse esimees Liia Lust,
MTÜ Käsitöökoda Kuldne Õlg juhatuse esimees Leina Kreek,
Adavere Mõisaselts esimees Evi Rohtla,
Jõgeva abivallavanem Aive Tamm
Eesti Rahvakultuurikeskuse Jõgevamaa rahvakultuurispetsialist ja täiskasvanu õppija nädala Jõgevamaa koordinaator Pille Tutt.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus