Avinurme pensionäride klubil Hõbehall tuleb juubel

Avinurme pensionäride klubi saab varsti 40-aastaseks. Tol aastakümnetetagusel koosviibimisel söökla-baaris oli asutajaid 120 inimest. Valiti juhatus eesotsas Erich Pukiga. Hiljem koostati klubi põhikiri ja pandi nimi – ikka seesama Hõbehall, mis nüüdki.


Liikmemaks oli esialgu kolm rubla, mis vähendati kahele. Kümne tööaasta järel tehti olnust kokkuvõte. Kokkutulnuid oli 46. Pärast Eesti taasiseseisvumist oli klubitöös pisike paus. Seejärel hakkas sotsiaalnõuniku töö kõrvalt proua Vilma Raimets aktiivseid pensionäre kokku kutsuma.

Meelelahutus ja silmaring

Tal õnnestus saada raha, et teha tollase haigla ruumides remont ja sisustada Hõbehallile koosolemise ruumid. Nii kujunes päevakeskus, mis hiljem nimetati Lootuseks. Selle asutuse eesotsas on olnud Vilmast järgmine sotsiaalnõunik Helju Paas. Selles proua Raimetsa asutatud päevakeskuses hakkasid tööle kapell, käsitööring ja memmede ansambel. Tegutsema hakkas ka memmede tantsurühm Virve Toominga juhtimisel. Meelelahutuse kõrval on meie Hõbehalli juhatuse esinaine Evi Tamm alati tähtsaks pidanud, et oleks huvitav, saaksime targemaks ja avarduks silmaring.
Viimased 15 aastat oleme koos käinud enamasti lasteaia ruumides asuvas päevakeskuses Lootus. Helju Paas ja tema kolleegid Anu ja Kaja tegelevad siin inimestega, kes vajavad toetatud elamise ja toimetulemise õpetamist. Koos majandatakse, koristatakse, tehakse süüa, käiakse ujulas ja pidutsetakse. Samuti käiakse matkadel ja ekskursioonidel.
Hõbehalli koosolekutel on pikemad vestlused kultuurist ja rahvakalendri tähtpäevadest. Ikka korraldab Evi viktoriine, mõistatamist, sõnamänge, piltmõistatustele vastamist, mitmesuguseid äraarvamisi jne. Seda ikka eesmärgil, et oleksime erksad ja uudishimulikud. Imetleme proua Tamme energilist, otsivat vaimu ja oskust kooskäimisi mõnusaks korraldada.
Kes on kunagi Evi punti tulnud, see sealt enam ei lahku. Evi on meie pensionäridele parim, mis olla saab. Siinkohal ütleks meie 94-aastane leedi ise, et mis nüüd tema, ikka Toomas, Helju, Aili, Hilme ja teised ka. Aga olgem ausad – sellise suurepärase seltsitegevuse käimalükkaja ja hing on ikka tema.
Evi Tamm on Avinurmes elanud 73 aastat. Kõik need möödaläinud ajad on ta aktiivselt osalenud kohalikus kultuurielus. Siia tuli ta koolmeistriks. Õpetajastaaži kogunes 47 aastat.
Alustas laulmistundide ja eesti keele õpetamisega. Kuna klaverit ega muud saatepilli polnud, laulis Evi lastele ette ja nii ta läks.

Lugu „vigasest“ klaverist

Esimese klaveri muretsemisel mängis laulmisõpetaja ise „esimest viiulit“. Kuna pillitahtjaid oli palju, tuli kavalus appi võtta. Hakkasid käima sahinad, et Mustvees müüki tulnud klaver on vigane. Nõnda langesid ülejäänud osta soovijad ära ja Avinurme kulturnikud läksid vajalikule instrumendile järele. See klaver hakkas ikka kooli ja kultuurimaja vahet reisima, kas siis meeste, õpilaste musklijõul või mõne mootorsõiduki abil. Kus aga tähtis pidu oli, sinna teda veeti.
Evi kutsus kokku segakoori ja aitas oma abikaasal ajada puhkpilliorkestri asju. Tänu Evile on olemas üksikasjalikud Avinurme orkestrite, näiteringide ja pensionäride klubi tegevuse kroonikad. Tänu Evile lavastati igal õppeaastal koolipidudel väga heal tasemel näidendeid. Raamatukogus korraldati üsna palju kirjandustunde, mille juhiks enamasti ta ise. Talle lihtsalt meeldib ennast arendada ja esineda ühiskonna hüvanguks. Palju aastaid oli Evi Tamm koolis joonistamise ja saksa keele õpetaja. Mõnda aega toimetas ta õppealajuhatajana. Nendes töödes, mida iganes ta ka teinud on, ei olnud kunagi hinnaalandust. Eriti nõudlik oli ta iseenese suhtes.
Kui Evi sai 80-aastaseks, autasustati teda kui aktiivset kohaliku elu edendajat Valgetähe V klassi ordeniga. Ühelt poolt oli see suur tunnustus elutöö eest, aga samas stiimul edaspidigi tubli olla. Hõbehalli juubelini on veel päris palju aega, aga mõtted on liikvele lastud. Küllap mõne hea estraadipala Evi leiab, kohendab ajakohaseks ning õpetab tublidele sõnaseadjatele. Hiljutisel klubi koosolekul kohtusime Mustvee valla sotsiaaltöö peaspetsialisti Tiina Tuuriga. Tema peab meist väga lugu kasvõi sellepärast, et Hõbehall on kõige kauem nii tublisti tegutsenud ühendus terves vallas.
Lõpetuseks tahaks loota, et Evi kõrvale, mitte asemele asunud kultuurikeskuse kunstiline juht Katre Möldre aitab meie ürituste korraldamisel kaasa ja meil on igakuulistel kokkusaamistel mõnus ja huvitav olla. Ehk tuleb ka uusi liikmeid. Meil on tõesti meeldiv koos käia. Selle eest südamlikud tänusõnad väsimatule Evi Tammele, Avinurme aukodanikule, kultuurikandjale ja Hõbehalli eestseisjale.

ELLE-VAIKE KIIK

blog comments powered by Disqus