Avatud diskussioon pakub alati lahendusi

„Kriis on alati arengu aluseks, sest kui on vaikne ja rahulik, pole ka arengut,” ütleb tänase lehe esiküljel Jõgeva haigla juht doktor Peep Põdder optimistlikult ja tema sõnadest on tarvis kohe kinni hakata. Perearstikriisile väljapääsu otsimine ei tohi aga jääda ainult paari ametkonna või ülikooli õlgadele, me kõik saame omal kombel kodanikena lahendusi leida, neid välja pakkuda ning vajadusel ka panustada.


Üks selline idee võiks olla kohalikele omavalitsustele ja laenatud on see sportmängudest. Nimelt tegelevad suurte klubide juures n-ö skaudid, kes püüavad talente võimalikult vara avastada ja enda poole tõmmata. Nii peaksid olema ka omavalitsuste juures talendileidjaid ja otsijad, kes juba põhikooli jooksul märgivad ära need õpilased, kellel on andeid nii bioloogias kui keemias ning on iseloomuomadusi, mis sobituvad arsti profiiliga.

Neile tuleks pakkuda igakülgselt tuge ja leida muid motivatsioonipakette, mis neid kodukohaga rohkem seoks. Olgu siis edasiõppimisel materiaalset, vaimset kui ka rahalist tuge pakkudes. Nii saaks ellu viia doktor Põdderi mõtet, et Mustveest pärit tubli üliõpilane tuleb arstiks saades tagasi Mustveesse, Jõgeva oma Jõgevale ja Põltsamaa võimekas õppur Põltsamaale.

Loomulikult on see ainult üks meede või võimalus, kuidas kriisile leevendust leida ja on pigem pikaajaline, mitte tuld kustutav nagu hetkel vaja läheb. Neid ideid võib olla veel ja rohkemgi, kuid peamine on, et me sellest räägime. Mida rohkem kriisi telgitagused paljastuvad, seda enam saab nii ajakirjandus kui kodanikkond midagi ette võtta, sest kriis esmatasandi tervishoiu teenuste osutamisel puudutab meid kõiki, nii rahaliselt kui ka teisi ressursse kulutades.

blog comments powered by Disqus