Avati uus sõnastikuportaal

Neljapäeval avati värske Sõnaveeb millega saab sõnainfot mugavalt telefonis vaadata ning mis võiks aidata ka noori erinevate sõnaraamatutega tutvumisel. “Sõnu tutvustav teave on nüüd nutitelefonis mugava mobiilivaatena saadaval ja see peaks eriti sobilik olema meie noortele, kes on osavad tehnoloogiat kasutama erineval otstarbel – loodetavasti seekord keeleõppeks,” ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps.


Minister tänas Sõnaveebi koostajaid ja märkis, et tähendusrikas on Sõnaveebi valmimine just eesti keele aastal, mil tähistame eesti keele seadustamist riigikeelena sajand tagasi.
Sõnaveebis on kogu keeleinfo ühes kohas: uued sõnad ja väljendid, seletused, näitelaused, naabersõnad, päritoluinfo, sõnade käänamine ja pööramine, vene vasted, sõnamängud. Eesti sõnade hääldust saab ka kuulata, näitelauseid loeb Eesti Keele Instituudis loodud kõnesüntesaator. 

Sõnaveebi arendatakse ja täiendatakse pidevalt.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus