Avatakse kirjanike kodu

Kirjanike kodu on võrgukeskkond, kuhu koonduvad aja jooksul loodetavasti eesti kirjanike olulisemaid teoseid. Eesti kirjandus on praegu internetis äärmiselt fragmentaarsel ja juhuslikul kujul; vähestel kirjanikel on isiklik võrgulehekülg, kuid suur osa tänapäeva autoreist ei ole võrgus esindatud isegi ühe teosega.

Veebilehel Kirjanike Kodu saab eesti ilukirjandus igaühele kättesaadavaks, kõik võivad igas võrgustatud ruumipunktis alati teoseid lugeda ja neid ka isiklikuks tarbeks välja trükkida.

Veebiesitlused saavad traditsiooniks, Kirjanike kodu esimese kasseti moodustavad Arvo Uustalu, Priit Uring, Simo Runnel, Kati, Piret Bristol.

Arvo Uustalu on avaldanud romaani “Kasside salapärane kadumine” (1997) ning novelle ajakirjanduses juba kümme viimast aastat. Ta töötab Tartu Linnalehes ajakirjanikuna. Muusikuna tuntakse Arvot Bakenbardi nime all ning 2003. aastal ilmus tema esimene heliplaat “Black Card”. Ta esitleb jutustust “Habemeajaja” ning kõneleb kirjanduspoliitikast.

Priit Uring on hariduselt jurist ning avaldanud kolm raamatut. Neist viimane, novellikogu “Ilmutus merikarbist” ilmus paberraamatuna 2002. aastal ning nüüd esitletakse raamatu võrguversiooni. Uring kõneleb 15. novembri õhtul Arvo Uustalust.

Simo Runnel on paberraamatuna avaldanud kaks luulekogu ? “Maailmakord” ning “Uneriik”. Ta räägib oma võrguleheküljest, sellel rippuvast kolmandast (virtuaalsest) luulekogust “Kolm seisust” ning esitleb KK leheküljel avaldatud jutustust “Ülekuulaja”.

Kati luulekogu “Loode” ilmus 2004. aastal väga väikeses tiraazis ja raamatupoodidesse seda müügile ei saadetud, küll aga sai Kati selle põhjal esimese inimesena Eestis ametliku loovisiku staatuse. Kati ise saab 15. novembril 18-aastaseks.

Piret Bristol kirjutas oma esimese luulekogu 1994. aastal, kuid avaldas selle olude ja kirjandussituatsiooni sunnil alles 1999. Vahepeal jõudis ta kirjutada oma esimese pikema proosateksti “Maailm, mis on hea” (1997). See kõneleb Tartu füüsikaüliõpilaste elust hilissotsialistlikus Eestis (1989-1990). Tekst on siiani levinud anonüümse failina alates selle väljumisest PB arvutist. Alates 15. novembrist on see tekst oluliselt ümbertehtud kujul üleval Kirjanike Kodu võrgulehel. PB on avaldanud ka kuus raamatut paberkandjal.

MAIT RAUN

blog comments powered by Disqus