Avanes 2020. aasta taluarhitektuuri toetamise taotlusvoor

Toetuse eesmärk on aidata taluelamute katuste korrastamisega kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maastiku omapära säilimisele. Toetust saab taotleda talukompleksi kuulunud eluhoonele ehk üksikelamule, mis on ehitatud enne 1940. aastat ning voorust toetatakse hoonete katuste restaureerimist traditsiooniliste ehitusmaterjalide ja töövõtetega.


Muinsuskaitseameti ehituspärandi valdkonna juhi Anni Martini sõnul on maa-arhitektuur seni saanud muu Eesti ehituspärandiga võrreldes vähem tähelepanu ning eraldi toetusmeede selle säilitamiseks on väga oluline.

„Huvi möödunud aastal esimest korda jagatud toetuse vastu oli rõõmustavalt suur, näitas inimeste tugevat sidet traditsioonilise taluelamu ja maapiirkondadele omaste maastikega,“ selgitas Martin.

Taotlusvoorust toetatakse tegevust, mille raames taastatakse või asendatakse taluelamu katusekate ja vajaduse korral katusekonstruktsioonid, kasutades algupäraseid ehk piirkonnale, hoonetüübile ja ehitusperioodile iseloomulikke materjale ja töövõtteid. Näiteks, kui hoonel oli algselt rookatus, siis toetame rookatuse, laastukatuse puhul laastukatuse taastamist. Vana eterniidi asendamist uue eterniidiga või teiste uute ehitusmaterjalide kasutamist sellest taotlusvoorust ei toetata.

Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri määrus „Taluarhitektuuri toetamise tingimused ja kord“.

Vooru eelarve on 200 000 eurot. Taotletava toetuse summa peab jääma vahemikku 5000–10 000 eurot ning see võib tööde maksumusest moodustada kuni poole ehk omafinantseering tööde eelarvest peab olema vähemalt 50%.

Taotlusvoor avatakse 24. jaanuaril ning taotluste esitamise tähtaeg on 28. veebruar 2020. Taotlemine toimub kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemis https://toetused.kul.ee. Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar – 31. detsember 2020.

Rohkem infot taotlusvooru kohta www.muinsuskaitseamet.ee/taluarhitektuuri-toetus.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus