Avalikustatakse Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ projekt

Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus teatab, et  22. jaanuarist kuni 5. veebruarini toimub Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ ja selle tegevuskava 2019-2022 projekti avalik väljapanek.


Arengustrateegia ja selle tegevuskavaprojekti tutvustavad avalikud arutelud toimuvad 28. jaanuaril kell 17.30 Põltsamaa kultuurikeskuses, 29. jaanuaril kell 17.30 Betti Alveri muuseumis ja 5. veebruaril kell 17.30 Mustvee kultuurikeskuses.

Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ ja selle tegevuskava 2019-2022 projektiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku jooksul Jõgeva Riigimaja fuajees riigimaja tööaegadel, Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse, Jõgeva vallavalitsuse, Põltsamaa vallavalitsuse ja Mustvee vallavalitsuse veebilehel.

Kirjalikke ettepanekuid, märkusi ja küsimusi Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ ja selle tegevuskava 2019-2022 projekti kohta saab esitada avaliku väljapaneku jooksul 22. jaanuarist kuni 5. veebruarini aadressil SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, Suur tn 3, 48306, Jõgeva linn või e-posti aadressil arendus@jaek.ee.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus