Avalik pöördumine Tabivere vallavanema ja vallavolikogu poole

Meie, Voldi 4-kl algkooli ja Saadjärve 7-kl kooli vilistlased, pöördusime eelmise vallavolikogu koosseisu poole ja pöördume uuesti viimastel valimistel valitud koosseisu poole ühe ja sama palvega, lootes, et meie ettepanekuid võetakse praegu ametis oleva vallavanema ja volikogu poolt tõsiselt.

Nimelt meie põlvkond, kes olime noored esimese Eesti Vabariigi ajal, ei saa kuidagi leppida sellega, et ei eksisteeri enam Saadjärve valla ja Voldi aleviku nime. Nimed Saadjärve ja Voldi kaotati ära okupatsioonivõimude poolt, sest ei tahetud kasutada Eesti Vabariigi aegseid nimesid, püüti eitada kõike, mis seotud Eesti Vabariigiga. Seepärast pandi valla asemel loodud külanõukogule ja Voldi alevikule Tabivere raudteejaama nimi. See on umbes sama, kui jõulud nimetati näärideks. Püüti vähemtähtis teha tähtsaks. Eesti Vabariigi taasiseseisvumisel tuli jõulu nimetus jälle tagasi ning kõikjal vabariigis taastati ka endised valla- ja kohanimed, mis okupatsioonivõimud omavoliliselt ning vägivaldselt muutunud olid. Kahjuks aga ei ole millegipärast sellele teele läinud Tabivere vald. Siiski, eelmine vallavolikogu koosseis tegi lõpuks suure sammu edasi: taastati Maarja-Magdaleena ja Äksi nimi. Loodame siiski, et taastatakse ka Saadjärve valla ja Voldi nimi. Sellega saaks heastatud okupatsioonivõimude poolt omavoliliselt ja vägivaldselt muudetud nimedega tehtud ülekohus. Kui me aga ei taasta muudetud nimesid või püüame igati sellega venitada, siis me sisuliselt kiidame heaks okupatsioonivõimude tegevuse ja Tabivere vald jääb ainukeseks vabariigis, kus on kasutusel okupatsiooniajal omavoliliselt muudetud kohanimed.

Rahvapärimuse järgi pärineb Voldi aleviku nimi Põhjasõjas Rootsi ja Venemaa vahel langenud Rootsi kindrali Voldi nimest, kelle hauda tähistab massiivne kivirist Voldi kõrtsi ja endise Voldi 4-kl algkooli hoone vahel, kõrtsihoonet minnes vasakul pool teeservas. See rist on olnud sellel kohal niikaua, kui meie põlvkond seda mäletab. Kahjuks on aga see rist jäetud praegu unarusse, ei ole korrastatud ega tähistatud, tihtipeale rohtu ja võssa kasvanud. Oleme oma kokkutulekutel vahetevahel püüdnud seda kohta korrastada ja isegi sinna lilli istutanud. Kahju, et selline ajalooline ning rahvapärimuslik tähis on valla poolt unarusse jäetud. Pole ka välistatud, et ühel päeval see rist kaob, kui maa antakse sisserändajale või inimesele, kes ei tunne ja keda ei huvita ajalugu. Võtke kätte ja lugege Vabadussõja mälestusi kolonel K. Partsi raamatust “Kas võit või surm? ja te leiate Voldi ja Voldi mõisa nimesid seoses lahingutega Voldis. Tabivere on vaid raudteejaama nimi ja las ta selleks ka jääda. Ka Teise maailmasõja lahinguid kirjeldades näitab ekspeaminister M. Laos raamatus “Emajõgi 1944?, kuidas eesti mehed võitlesid pealetungiva punaarmeega ja soomepoisid alustasid pealetungi Voldist, likvideerides Voldi Kiilu ning paiskasid punaväe tagasi Emajõe joonele. Ka kõikjal kaartidel on veel Voldi ära märgitud. Ka spordiajalugu käsitlevates raamatutes märgitakse kohanimena Voldit.

Juba meie vanemad olid külanõukogude ümbernimetamisel valdades vastu Tabivere valla nimele ja Tabivere aleviku nimele, kuid neid ei võetud kuulda. Leiame, et meie kui praeguse kõige vanema põlvkonna kohus on nõuda õigluse taastamist.

Kutsume üles kõiki Tabivere valla elanikke ja nooremat põlvkonda mitte leppima okupatsioonivõimude pandud nimedega ning toetada meie taotlust Saadjärve valla ja Voldi aleviku nimede taastamiseks.

(Pöördumisele on alla kirjutanud 20 inimest)

blog comments powered by Disqus