Avalik pöördumine Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse poole

Meie, Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) poolt 25. oktoobril 2011. aastal  Tallinnas Toompeal korraldatud üleriigilisest õpetajate miitingust osavõtjad, kus osales lisaks õpetajatele nende toetajaid, pöördume teie poole nõudmisega tõsta õpetajate töötasu alammäärasid alates 2012. aasta 1. jaanuarist vähemalt 20 protsenti ning näha selleks ette 2012. aasta riigieelarves vajalikud summad.

Enne käesoleval aastal toimunud riigikogu valimisi toetasid kõik erakonnad õpetajate töötasu tõstmist, kuid nii Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis kui riigikogule esitatud 2012. aasta riigieelarve eelnõus on sellest loobutud. Sellest järeldub, et tegemist on järjekordselt õpetajate petmisega, kuna lubatut, nagu mitmel puhul varemgi, ei kavatsetudki täita. Lubamatu on olukord, kus Eesti õpilaste teadmised on maailmatasemel, aga õpetajate töötasu on Euroopas üks madalamaid. Täiskohaga töötavate õpetajate palga suurus ei võimalda saada isegi 1,0 koefitsiendiga pensionimäära. Ilma õpetaja tööd väärtustamata ei saa loota ka Eesti riigi ja hariduse edasist edukat arengut. Taunime peaminister Andrus Ansipi vastuseisu õpetajate palgatõusuks 1. jaanuarist 2012. aastal, mida ta väljendas, esinedes 24. oktoobril riigikogus, ning tema põhjendamatult antud negatiivset üldhinnangut õpetamise tasemele gümnaasiumiastmes. Palgatõusu ja töö suuremat väärtustamist vajavad ka koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide õpetajad, ringijuhid, psühholoogid ja teised õppe- ja kasvatusala töötajad, selleks tuleks suurendada kohalikele omavalitsustele riigieelarvest eraldatavaid summasid.

Ootame Riigikogu liikmetelt riigieelarve menetlemisel palgatõusuks vajalike rahaliste vahendite eraldamist ja selleks toetust ka Vabariigi Valitsuselt. Kui riigikogus ei leita võimalusi töötasu tõstmise küsimuste lahendamiseks, siis jätkame oma võitlust, kasutades selleks kõiki seaduses ette nähtud vahendeid, sealhulgas streike.

Miitingust osavõtjate nimel

SVEN RONDIK, EHL juhatuse esimees

blog comments powered by Disqus