Avalik pöördumine Palamusele plaanitud kuju osas

Mind ajendas seda pöördumist kirjutama uudis Palamuse valla kavatsusest avada seal lähiajal kellamees Lible kuju. Või kas see on ikka Lible?

Olen selle põlvkonna esindaja, kes teab Kevadet peast. Minu üllatuseks on see kuju valla poolt seostatud hoopis Kaljo Kiisa mälestamisega. Vaatasin siis huvi pärast valla kodulehte ja leidsin sealt järgneva üleskutse: Toeta sinagi Kaljo Kiisa mälestuse jäädvustamist!

Kogu sõnum on segane: keda soovitakse mälestada? Jutt on korraga nii Kristjan Liblest kui Kaljo Kiisast. Need ei ole sünonüümid. Ma olin isiklikult tuttav näitleja Kaljo Kiisaga ja olen tema talendi austaja.

Kas vallavolikogu ja vallavalitsus on võtnud endale eesmärgiks jäädvustada suur näitleja, filmirežissöör ja Riigikogu liige Kaljo Kiisk ajalukku alkohoolikuna? 2003. aastal Riigikogust lahkudes oli ta vanim Riigikogu liige läbi aegade. Valdi Reinase idee pole julge, vaid jultunud.

Kaljo Kiisk ei olnud ainult kellamees Lible, vaid palju enamat. Eesti filmi ajalugu poleks mõeldav tema filmideta.

Vallavalitsus ja Valdi Reinas oleksid pidanud esmalt lähemalt tutvuma tema elulooga. Kaljo Kiisk sündis 3.12.1925. Ida- Virumaal Toila vallas Vaivina külas. See koht oleks õige tema mälestuse jäädvustamiseks mõistuspärasel moel, arvestades, et 2010. aastal täitub 85 aastat tema sünnist.

Tauno Kangro on muidugi valmis “meisterdama” mida iganes Kalevipojast kellameheni. Öelge talle ainult ja ta teeb kuju suhu veel ka augu, kuhu saaks pista hõõguva paberossi.

Nüüd on tekkinud olukord, kus Palamuse vald (loodetavasti) mõtlematult teeb ja teised  kiidavad takka.

Kas Kaljo Kiisa lähedased on andnud nõusoleku tema mälestuse jäädvustamiseks ülalkirjeldatud kujul ja eesmärgil temaga klaase kokku lüüa?

Kui ei, siis soovitan ma isiklikult neil vaidlustada see mõte vajadusel kohtuni välja.

See on suure inimese mälestuse mõnitamine.

Reinas rääkis ETV uudistes sellest kavatsusest ilmse uhkusega. Tekib küsimus, kas selline kultuuriliselt küündimatu isik on ikka õige inimene Palamuse rahvamaja juhataja kohale?

Ametis oleva kohaliku omavalitsuse jaoks oli see ilmselt tavaline valimispropaganda, kuid nad astusid ämbrisse ja koos nendega ka MTÜ Sokuturi.

Ühing korraldab aastast 2008. Oskar Lutsu huumoripreemia väljaandmist stipendiumina. Antud küsimus, mis on seotud Kaljo Kiisa mälestamisega sellisel viisil, on aga naljast kaugel.

Ma ei leidnud seda ühingut Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) nimekirjast. Nii või teisiti on nende edasine tegevus kahtluse all, kui minnakse meie hulgast lahkunud avaliku elu 

Tulge Palamusel ometi mõistusele!

Küsimus on võtnud sellise pöörde, et soovitan tõsiselt kaaluda Kiire või köstri kuju avamist. Jõele võiks lisaks panna parve koos seda uputava Tõnissoniga!

Kuidas on ikka selle napsutamisega avalikus kohas? Kas riigi seadused ei kehti valla territooriumil?

Kui see on nii või kavatsetakse pitsis kasutada jõevett, võiks vajadusel kaldal istuda kultuurimaja juhataja kui idee autor. Siis on, kellega noorpaaridel ja miks mitte ka turistidel kokku lüüa.

Kindlasti tuleks sealt oluline panus valla tuludesse ilma suurte kulutusteta.

Palun tungivalt kohalikul omavalitsusel (ametis oleval või uuel) üle vaadata kõnealune otsus hiljemalt ühe kuu jooksul ja vastata sellele pöördumisele. Luban, et hoian arengutel vallas silma peal.

Eesti Rahvusringhäälingult palun seisukohta, kas ERR on see koht, kus levitada lauslollusi.

OLEV LUHTEIN

blog comments powered by Disqus