Avalik kiri Tabivere vallavanemale, volikogu esimehele ja volikogule

Meie, kunagise Voldi 4-klassilise algkooli ja Saadjärve 6-klassilise algkooli vilistlased, pöördume Tabivere vallavanema, vallavolikogu esimehe ja vallavolikogu liikmete poole palvega taastada esimese Eesti Vabariigi aegsed nimed.

Esimese Eesti Vabariigi ajal kuni nõukogude okupatsioonini ja ka pärast Teist maailmasõda kuni külanõukogude moodustamiseni oli praeguse Tabivere valla piires olemas Saadjärve vald, Voldi alevik ja Tabivere raudteejaam.

Meie ei kohane kuidagi sellega, et on kadunud Saadjärve vald ja Voldi alevik. On selline tunne, et nüüd on kõik üks suur Tabivere raudteejaam. Kes oli valdade taastamisel volitatud kaotama ära Saadjärve valla ja Voldi aleviku? Isegi praegustel kaartidel eksisteerib alevikuna Voldi ja raudteejaamana Tabivere.

Asi sai ilmselt alguse sellest, kui nõukogude okupatsiooni ajal kaotati ära vallad ja tehti külanõukogud, siis ei sobinud külanõukogule panna endist Saadjärve valla nime. Ka Voldi alevik oli tollastel võimumeestel pinnuks silmas, kuna rahvapärimuse järgi tuli nimi Voldi Põhjasõjas langenud ja siia maetud Rootsi kindrali Voldi järgi. Kindral Voldi haud on tähistatud kiviristiga, mis asub Voldi kõrtsist umbes 100 meetri kaugusel Koogi suunas enne endise Voldi neljaklassilise algkooli hoonet.

Kõikjal on ennistatud okupatsioonivõimude poolt muudetud nimed. Miks pole Tabivere vald seda teinud, vaid kannab ikka okupatsiooniaegse külanõukogu nime?

Meie, kes me oleme siin sündinud ja kasvanud ning koolis käinud, loodame, et valla juhtkonnal jätkub tahet taastada Saadjärve valla ja Voldi aleviku nimi ning jätta Tabivere nimi jaamale, nii nagu varemgi oli.

Kirjal on 30 inimese allkirjad

blog comments powered by Disqus