Avalik kiri justiitsministrile, õiguskantslerile ja kõigile asjassepuutuvatele isikutele

Aasta jooksul on tõkendit soovitud laiendada kogu maailmale (!), samas pole tehtud mingitki sisulist ekspertiisi ega esitatud pädevaid põhjendusi. Sellega on loodud ülimalt ohtlik pretsedent, mis ähvardab piirata tulevikus igasugust reaalsest elust ainest ammutanud kunstilist eneseväljendust.

Filmimaailma reeglite järgi on filmi dokumendiks filmi tiitrid. Antud juhul mängivad filmis tiitrite järgi näitlejad, mitte ei esine oma eluga reaalsed persoonid. Tiitrid kinnitavad teose kuulumist fiktsioonide valdkonda, kõik tegelased on loominguliste reeglite järgi üldistatud tegelaskujud. Tegemist on selgelt mängufilmi, mitte dokumentaalfilmi ega isegi dokumentaaldraamaga. Tegemist on mängufilmiga, mis räägib tõsistel teemadel.

Peame lubamatuks olukorda, kus, nagu selgunud, võib praktiliselt igaüks kohtu kaasabil takistada igasuguse kunstiteose levikut, astudes seega selgelt vastu avalikule huvile ning põhjustades loovisikule nii otsest ja mõõdetavat rahalist kui mõõdetamatut moraalset kahju.

Taotleme kiiremas korras Eesti Vabariigi õigussüsteemi tööle hakkamist ja sarnastel juhtumitel kohest professionaalsete ekspertarvamuste kaasamist. Protsessi senine venimine ligi aastapikkuseks on ilmne märk ebapädevusest ja/või minnalaskmisest, et mitte öelda kuritahtlikust hooletusest.

Mängufilmi ärakeelamise teema tõstatus ka tänavu 4. märtsil kultuuriministeeriumi juures töötavas Kaunite Kunstide Kojas, kus ülikoolide ja loomeliitude esindajad pöörasid tähelepanu nimelt sõnavabadusele ja tekkivale ohule, mis antud juhul seda piirab.

Kaitstes sõnavabadust, meenutame, et Eesti Vabariigi Põhiseaduse 38. paragrahvi järgi on vaba ka kunst. Soovitame seda silmas ning meeles pidada ja vastavalt käituda.

Enam konkreetsust, enam euroopalist kultuuri!

Eesti Kinoliidu esimees Mikk Rand
Eesti Kirjanike Liidu esimees Karl Martin Sinijärv
Eesti Kunstnike Liidu esimees Jaan Elken
Eesti Disainerite Liidu esimees Ilona Gurjanova
Eesti Interpreetide Liidu aseesimees Kadri Ann Sumera
Eesti Heliloojate Liidu aseesimees Ülo Krigul

blog comments powered by Disqus