Avalik kiri Jõgeva turu omanikule ja Jõgeva linnavalitsusele

Jõgeva linnas asvuval avalikul kauplemisalal (edaspidi turg) tegutsevad ema ja tütar Tartust.

Kahjuks on tegemist inimestega, kes ei arvesta ostjate ega ka teiste kauplejate heaoluga. Korduvalt on nad käitunud ostjatega ebaviisakalt, sõimates, tembeldades neid vargaiks; ei lase müügipinna siseruumidest väljuda, sundides ostma; ei lase siseneda poodi, kui on kaasas mujalt ostetud kaup jne. Kui neist nõudmistest keelduda, siis järgneb sõim ja meelekohas näpu keerutamine.

Teadaolevalt ei soovi paljud Jõgeva linna elanikud ega ka kaugemalt  siia tulevad inimesed enam turule siseneda Suure tänava poolt, sest seal seisab ees kaks naist, kes keelitavad kaupa ostma just nende käest ja mitte minema edasi, öeldes, et ainult nendel on kõige parem ja odavam kaup. Tegelikult tuleb kõikide kauplejate kaup ühest laost. Nende poolt müüdaval kaubal ei ole hinnasilte. Nad meelitavad kliente “suurte soodustustega”. Ärge laske ennast petta!

Juba paar aastat tagasi on ajalehes Vooremaa samade kauplejate suhtes arvamust avaldanud ka nördinud ostja Jõgevalt, kes kutsus üles ebaviisakatelt Svetlanalt ja Aleksandralt kaupa mitte ostma.

Jõgeva linna avaliku korra eeskirja paragrahv 3 punkt 2 kohaselt tuleb korraldada igasugune tegevus, sh ettevõtlusalane tegevus nii, et see ei halvendaks elukeskkonda, ei ohustaks kellegi elu, tervist, vara ega häiriks kaasinimeste rahu.

Sama eeskirja paragrahvi 5 punktide 1 ja 2 kohaselt peab linna haldusterritooriumil toimuv tänava- ja turukaubandus olema vastavuses kaubandustegevuse seaduses sätestatud nõuetega. Kaubandustegevus tuleb korraldada viisil, et sellega ei kahjustataks tegevuskoha vahetus läheduses elavate või pidevalt viibivate inimeste huve. Linnavalitsus võib kustutada kaupleja kohta majandustegevuse registri registreeringu täielikult või osaliselt, kui kauba või teenuse müük registreeringus märgitud tegevuskohas või kauplemisajal kahjustab tegevuskoha vahetus läheduses elavate või pidevalt viibivate inimeste huve.

Käesoleva pöördumisega kutsume üles kauplejaid ja ostjaid, keda on solvanud ja häirinud FIE Svetlana ja Aleksandra Toropenko käitumine, enda eest seisma, mitte alluma provokatsioonile ning julgeda öelda “ei, ma ei soovi osta, ma tahan vaadata”. Ka soovitame eelpool nimetatud isikute  ebaväärikast käitumisest ja tegevusest kirjalikult  informeerida Jõgeva linnavalitsust ja turuplatsi haldajat, OÜd Merineitsi.

Koos hoiame kokku ja ei lase kahjustada Jõgeva linna mainet!

Nördinud ostjad ja kauplejad Jõgevalt

Lisatud allkirjad

blog comments powered by Disqus