Avaldage oma arvamust

Tormalaste Kodupaigaühendus on Avo Blankini eestvedamisel asunud Torma valla külades tegema rahvaküsitlust. Jah, külade otsus ei ole vallavolikogule siduv. Praegu Puurmani valla koosseisu kuuluvate Saduküla piirkonna külade Jõune, Härjanurme, Pööra ja Saduküla elanike seas korraldab Puurmani vald 20. ja 23. oktoobril Saduküla endise kooli saalis rahvaküsitluse, kus ümbruskonna elanikel on võimalik oma tahet Põltsamaa või Jõgeva suunal ühinemiseks väljendada. Head inimesed, teie külade saatus on teie endi kätes. Ainus võimalus on oma arvamust avaldada on osaleda hääletusel.

blog comments powered by Disqus