Aumärgikavandite konkursi võitis Mari Käbin

Seitsme konkursile esitatud töö hulgast eelistas komisjon Mari Käbini oma sellepärast, et tema kavandid vastasid kõige paremini konkursi tingimustele ning olid professionaalseimad. Lisaks linna vapile, mis on kõigi kolme märgi tähtsaim element, kasutas kunstnik märkide kujunduses ka kuldset päikeseringi, sümboliseerimaks rõõmsat ja arenevat elu Jõgeval. Linna aukodaniku ja teenetemärgi taustaks on rahvuslikust ornamendist laenatud Muhu mänd ehk kaheksakand. Aukodaniku märgile on lisatud veel linna lipu värvidega lint, mis rõhutab autasu erilisust.

“Mari Käbini kavandite puhul on eriti sümpaatne see, et ta on kasutanud märkide kujunduses päikesemotiivi,” ütles linnavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist Hele Tallinn. “Päikesekiitele on üles ehitatud ju ka linna logo. Kõige huvitavam on see, et Mari polnud ju märke kujundades logot veel näinudki.”

Päikesest inspireeritud

Tallinnas elaval Mari Käbinil polnud Jõgeva linna senini asja olnudki. Ta oli siit vaid rongiga läbi sõitnud ja see, mida ta rongiaknast näinud oli, polnud just meeliülendav.

“Rongiga Jõgeval läbi sõites hakkavad silma eelkõige rohmakad viiekorruselised paneelelamud,” ütles Mari Käbin. “Kui ma aga Kunstnike Liidust saadud info ajel Jõgeva aumärgikavandeid kujundama hakkasin, üritasin selle paiga kohta internetist infot hankida. Ja Jõgevat puudutav netikeskkond osutus väga sõbralikuks ja positiivseks. Tundus, et inimesed, kes siin elavad, on oma eluga rahul.”

See oli üks asjaolu, mis innustas märkidel päikesemotiivi kasutama. Ja kui kunstnik möödunud neljapäeval autoga Jõgevale jõudma hakkas, leidis ta, et oli teinud õige valiku.

“Linna ümber laiuvad põllud ja avanevad avarad vaated. Nii et siin on valgusel n-ö ruumi olla ka,” ütles Mari Käbin.

Aumärke on 1986. aastal Eesti Riikliku Kunstiinstituudi ehk praeguse Eesti Kunstiakadeemia metallikunstnikuna lõpetanud Käbin kujundanud ka varem ning seetõttu on ta uurinud lähemalt aumärkide kujunduspõhimõtteid ja neil kasutatavat sümboolikat. Oma tippsaavutuseks aumärkide kujundamise vallas loeb ta Viljandi linnapea ametiraha.

Ent tegelikult kanname me kõik Mari Käbini loomingut kaudsel viisil kogu aeg endaga kaasas: ta võitis ju ka omal ajal Eesti Panga poolt korraldatud mündikujunduskonkursi. Hiljem on ta kujundanud ka mitmeid Eesti Panga poolt välja lastud meenemünte. Ent mündi- ja aumärgitellimusi ei tule just tihti, nii et igapäevast leiba teenib Mari Käbin ehteid kujundades, Mari Värkstoa nimelist kullassepatöökoda juhtides ja raamatuid kujundades.

Ühtses stiilis

Jõgeva linna aukodaniku märgi, teenetemärgi ja aumärgi kavandite konkursi korraldamine oli loogiline jätk Jõgeva linna tunnustuse avaldamise korra kinnitamisele möödunud aasta juunis ja linna aukodaniku uue statuudi kinnitamisele möödunud aasta oktoobris. Nimetatud dokumendid sätestasid nimelt, et aukodanikele antakse lisaks aunimetusele edaspidi vastav märk ning et hakatakse välja andma ka linna teenete- ja aumärke ? esimesi linnale osutatud eriliste teenete eest pikemas plaanis ning teisi austusavaldusena ühekordse silmapaistva saavutuse eest.

Kui teenetemärki saab isikule anda vaid kord elus, siis aumärki võib saada mitu korda, kuigi märki ennast järgmistel autasustamistel enam ei dubleerita, vaid antakse üle vaid korraldus korduva autasustamise kohta. Nõuded, et kõik kolm märki peavad olema kujundatud ühtses stiilis ning et aukodaniku ja teenetemärgil peab kindlasti olema kujutatud linna vapp, sisaldusid juba konkursi tingimustes. Ning mõistagi pidid kavandid olema teostatavad väärismetallis.

Nüüd asubki linnavalitsus otsima kavandite teostajat. Kui märgid saadakse valmis lähema kahe kuu jooksul, antakse esimesed aumärgid üle mai lõpus linna sünnipäeva tähistamise pidustustel, kui aega läheb rohkem, toimub esimene pidulik tseremoonia taasiseseisvumispäeval 20. augustil.

Linna aukodaniku märgi saavad esmajärjekorras kätte muidugi kolm praegu elus olevat linna aukodanikku Eino Veskis, Asta Paeveer ja Valdeko Vadi.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus