Augustis toimub traditsiooniline kalandusnädal

15.-22.augustini peetakse Jõgevamaal Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu ja Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu korraldusel kalandusnädal, mis avatakse traditsiooniliselt koolinoorte õngitsemisvõistlustega Saare särg 2009”.

iii

Võistlused algavad kell 10 Saare järve ääres, võitjate autasustamine ja ühtlasi kalandusnädala ametlik avamine toimub ürdiaias.

Samal päeval ilmub Vooremaa vahelehena kalandusleht. Et seekordse kalandusnädala ettevõtmised hõlmavad kogu Peipsi piirkonda, siis on ajalehes juttu  kogu piirkonna kalandusega seotud probleemidest.

17. augustil kogunevad Peipsil põhjanoodaga püüdmist korraldavad ettevõtjad, et arutada teise poolaasta püügikorraldust ja -võimalusi. 19. augustil kogunetakse ümarlauaks, et rääkida erinevate huvirühmadega kalapüügikorraldusest väikejärvedel.

22. augustil avatakse pidulikult Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu  büroohoone esiväljak Kasepääl.

Samal päeval toimuval Kalevipoja Kala- ja Veefestivalil on Peipsi Piirkonna Arendajate Kogu oma reklaamtelgiga ning kalandusettevõtjad müüvad laadal oma firmade tooteid.

Traditsiooniliselt on Eesti Kalaspordi Liit ja klubi „Harpoon” korraldanud kalandusnädalal Saadjärvel   Eesti meistrivõistlused sisevete allveekalapüügis, kuid tänavu peetakse need juba 1. augustil.

Kalandusnädal on juba traditsiooniks saanud, algul korraldas seda tollane Jõgevamaa keskkonnateenistus, hiljem Peipsi Alamvesikonna  Kalurite Liit. Üritust on toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskuse kalanduse programm, et aga tänavu teise taotlusvooru avamine viibis, tuleb korraldajatel omal jõul ja sponsorite abiga toime tulla.

ENE ILVES, korralduskomisjoni liige

blog comments powered by Disqus