Augustis algab vähipüügihooaeg

1. juulil hakkab Jõgevamaa keskkonnateenistus vastu võtma vähipüügipüügilubade taotlusi tänavuseks püügihooajaks, mis kestab 1.-31. augustini.

Vähipüügi korralduses ei ole 2008. aastal olulisi muudatusi. Harrastuslikul kalapüügil vähinata või vähimõrraga Jõgeva maakonnas kasutada lubatud vähipüügivahendi ööpäevade piirarv on nagu mullugi 150. Püügiõigus üheks ööpäevaks ühe vähipüügivahendiga maksab 30 krooni. Vähki võib püüda augustikuu lõpuni. Keelatud on püüda vähke, kelle pikkus otsaorgi tipust laka lõpuni, lakakarvakesi arvestamata, on väiksem kui 11 cm.

1. juulist saab vähipüügiavaldusi esitada Jõgevamaa keskkonnateenistusele (Jõgeva, Aia 2, II korrus), ID-kaardi ja kaardilugeja olemasolul ka elektrooniliselt kalanduse infosüsteemi (http://kala.envir.ee) kaudu või e-postiga. E-posti teel saadetud taotlusel peab olema digitaalallkirja seaduses sätestatud nõuetele vastav digitaalallkiri. Lisainfot vähipüügi kohta saab e-postiga: sirje@jogeva.envir.ee.

Kalapüügihuvilistel tasub tähele panna sedagi, et seoses kalapüügiseaduse muudatusega on muudetud ka harrastuspüügi avalduste vastuvõtu algusaega 2009. aastaks.  Kalastuskaardi saamiseks hakatakse avaldusi vastu võtma juba 2008. aasta detsembri esimesest tööpäevast. (Varem hakati taotlusi vastu võtma 1. jaanuaril). Kalastuskaart on vajalik püügiks nakkevõrguga, kuni 100 konksust koosneva põhjaõngejadaga, püügiks lõhe- ja forellijõgedel, Endla järvel, Sinijärvel ning allveepüügiks.

SIRJE KANGUR,

Jõgevamaa keskkonnateenistuse kalanduse spetsialist

blog comments powered by Disqus