Audru vallavanem jagas Tormas kogemusi

Torma vallas huvitutakse  halduses ümberkorralduse läbi teinud omavalitsuste kogemustest, sellepärast korraldasid  sealne vallavolikogu ja vallavalitsus Sadala koolis rahvakoosoleku, kus Audru vallavanem Siim Suursild andis ülevaate seal läbi viidud haldusmuudatusest.


Torma vallavanema Triin Pärsimi sõnul tõi Audru vallavanem olulise teemana välja, kui keeruline on erinevatel põhimõtetel toimivate omavalitsuste ühtlustamine kommunaalmaksude, kaugkütte või lasteaiatasude osas.

“Audru vallavanema hinnangul tuleks teravamad probleemid lahendada juba omavalitsuse sees enne ühinemist. Selliseks teemaks on ka  haridusvõrgu korrastamine. Kui teemad on praegu n-ö “lauas”, siis tuleks jõuda lahendusteni. Muidu võib jääda tunne, et haldusümberkorralduste  tõttu reorganiseeritakse haridusvõrk. Kui otsus on tehtud, siis tuleb leida sobivad suunad ja läbirääkimistele minna. Kõik on võimalik,” lisas ta.

Ümberkorraldusteks aeg liiga lühike  

Torma vallavolikogu liige Urmas Priks märkis, et Siim Suursilla jutust tuli välja, et Audru ja Lavassaare valla ühinemist plaaniti pikalt ette, tänu millele kulges protsess küllaltki rahulikult. “Praegu kavandatav haldusreform tahetakse läbi viia väga lühikese ajaga, kus seadused tulevad pool aastat enne ühinemisi. See omakorda põhjustab kiirustamist  ja tekitab pingeid, kuid arvan, et hea tahtmise korral on võimalik haldusreform siiski läbi viia,” ütles Priks.

“Osalesin ka jaanuaris Torma rahvamajas toimunud mõttevahetusel, kus haldusreformi alaseid kogemusi jagas Türi asevallavanem Urmas Kupp. Tema jutust selgus, et pärast ühinemist piirkonna omavalitsustega on Türi valda leitud võimekad spetsialistid, kes oma tööd hästi tunnevad. Allasutuste töö ülevaatamine võimaldab kokku hoida juhtimis- ja majanduskulusid,” kinnitas ta.

Suursild tõi välja ka liitumise ja ühinemise erinevused haldusreformi käigus. “Liitumisest räägime sel juhul, kui üks omavalitsus laiendab oma piire teiste arvel, ühinemisel tekib uus omavalitsus. Torma valla otsus ühineda või liituda sõltub läbirääkimiste tulemusest,” kommenteeris Triin Pärsim.

Kiputakse ka jalgadega hääletama  

Siim Suursilla sõnul oli haldusreformi teemalisest rahvaküsitlusest osavõtt nii Audru vallas kui ka sellega ühinenud Lavassaare vallas tagasihoidlik. Torma vallas loodetakse, et küsitlusse saab kaasata rohkem vastajaid. “Riik ei ole teinud midagi, et elu maal säiliks, seepärast on  inimestel tunne, et nendest ei sõltu midagi.  Nii hääletatakse pigem jalgadega ja minnakse ära linna,” ütles Urmas Priks.

“Ma usun, et Torma vallas sõltub inimeste aktiivsus piirkondade huvist haldusreformi vastu. Kindlasti saab inimesi aktiviseerida võimaluste kaudu küsitluses osaleda. Oleme kaalunud küsitluse läbiviimist Volise kaudu,” märkis Triin  Pärism.

Urmas Priks prognoosis, et Torma vallas tuleb haldusreformi teemal siiski rohkem inimesi arvamust avaldama kui Audru ja Lavassaare kandis.

Sadala elanik Jüri Pärsim nimetas ümberkorralduste positiivseks tagajärjeks kulude kokkuhoidu ametnike palkadelt.        

Piirkonnad on väga erinevad

Audru vallavanema jutust ilmnes, et haldusreformi tagajärjel võimenduvad demograafilised protsessid: kaugemad külad kipuvad tühjaks jääma, elu koondub keskustele lähedale, Audru ja Lavassaare piirkonnas siis Pärnu linna.

“Kui keskus on lähedal, siis küla tühjaks ei jää. Tähtis on hoida meie keskustes Tormas, Sadalas ja Vaiatus teatud teenuste taset. Kui esmatasandi teenused on kodule lähedal, jääb maapiirkonnas asustus püsima. Kui teenused tsentraliseeritakse ja riik paneb rõhu tõmbekeskuste arendamisele, siis ei saa rääkida tasakaalustatud regionaalsest arengust. Võti on riigi regionaalpoliitika, mis praegu ei ole kõige õnnestunum,” lisas vallavanem Triin Pärsim.

“Piirkonnad on erinevad ja ma ei oska öelda, mida saaks otseselt mujalt üle võtta. Iga piirkond erineb asukoha ja sellega kaasnevate iseärasuste poolest. Eesti on piisavalt väike ja ma ei arva, et osavaldu oleks vaja. Uusi tekkivaid omavalitsusi ei tohi nii suureks ajada, et on vaja osavaldu moodustada,” ütles Jõgeva vallavanem ja maakonna omavalitsuste liidu juhatuse esimees Enn Kurg, kes elab Sadalas ja osales ka kohtumisel Audru vallavanemaga.

“Mina kuulasin Tormas Türi asevallavanema Urmas Kupi juttu. Kindlasti tahavad meie vallajuhid, et vallaelanikud ka pärast haldusreformi oma eluga võimalikult hästi toime tuleksid. Kõik oleneb sellestki, milliste omavalitsustega ühinetakse ja kuhu jäävad keskused,” ütles Torma kooli söökla peakokk Liivi Väits.

Torma vallavanem Triin Pärsim:

“Kui esmatasandi teenused on kodule lähedal, jääb maapiirkonnas asustus püsima. Kui teenused tsentraliseeritakse ja riik paneb rõhu tõmbekeskuste arendamisele, siis ei saa rääkida tasakaalustatud regionaalsest arengust.”

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus