Asutati Alo Mattiiseni Fond

Kaks nädalat tagasi Jõgeval peetud Alo Mattiiseni muusikapäevad näitasid, et siitmailt pärit heliloojat ja isamaalaulikut pole unustatud. Sama tõestab asjaolu, et umbes kuu aega tagasi asutati Alo Mattiiseni Fond, mille eesmärgiks on Alo Mattiiseni mälestuse jäädvustamine, tema muusikalise pärandi säilitamine, eesti muusikakultuuri edendamine ning mitmesuguste muusikaprojektide algatamine.

</p>

Alo Mattiiseni Fondi asutajaks on tema tütar Anna-Mariita Mattiisen.

“Sellist fondi asutama ajendas mind asjaolu, et mälestus taasiseseisvumisest ja laulvast revolutsioonist ei ole paljudele enam otsene mälestus, vaid pigem miski, millest on kuuldud või ajalooõpikutest loetud. Fondi eesmärk on hoida neid mälestusi elavana nii praeguste kui ka tulevate põlvkondade jaoks; hoida Eesti vaimu ärksana ning tuletada igale eestlasele meelde, et eestlane olla on uhke ja hää,” ütles Anna-Mariita Mattiisen.

Enda sõnul lõi ta fondi ennekõike selleks, et säilitada isa muusikalist pärandit. Alo Mattiisenit teatakse eelkõige Laulva Revolutsiooni ühe eestvedaja ja ilusate isamaaliste laulude autorina, ent ta on kirjutanud ka palju andekaid teoseid mõttelisema ja sügavama muusika valdkonnast, mida praegu veel nii hästi ei teata.

“Võib öelda, et arvestatav osa isa kirjutatud heast muusikast ei ole kunagi laia publiku ette jõudnudki. Samas oleks see muusika tänapäevalgi hästi esitatav,” ütles Anna-Mariita Mattiisen.

Fondi eestvedamisel on plaanis Alo Mattiiseni muusikat, ka vähem tuntud muusikat kontsertidel esitama hakata, ent tulevikus tahetakse jõuda ka noodikogumike ja raamatute avaldamise ning näituste korraldamiseni. Nootide avaldamine on tegelikult päris aktuaalne teema, sest nii mõnegi Mattiiseni ilusa pala taasesitamine jääb praegu nootide puudumise taha: mõne loo noodid pole säilinud, mõned noodid on ainult käsikirjalised, mõnd lugu pole aga noodikirjas kunagi eksisteerinudki.

“Sellised lood on plaanis korralikku noodikirja panna ja trükis välja anda,” ütles fondi asutaja ja lisas, et kõiki mõtteid, mis Alo Mattiiseni pärandiga seoses tekkinud, ei jõua fond esimesel tegevusaastal veel ellu viia, ent tulevikus saavad need kindlasti teoks. 

Napilt kuu aega tegutsenud fond pole mõistagi veel kuigi jõukas. Raha on sellesse plaanis koguda nii annetuste teel kui ka projektide abil. Viimaste rahastamiseks on Eestis mitmesuguseid võimalusi.

Stipendiumid noortele muusikutele

i

Kui fondil juba piisavalt vahendeid koguneb, hakatakse korraldama stipendiumikonkursse. Stipendiume makstes toetatakse andekate noorte muusikute õppimist välismaistes kõrgetasemelistes muusikaõppeasutustes, samuti nende plaatide väljaandmist ja kontsertide korraldamist.

“Kindlasti ei kavatse me seada mingeid piire muusikastiilide osas, kuna andekaid noori võib leida nii klassikalise muusika viljelejate hulgast kui ka rokkbändidest. Kuna ka Alo enda muusika varieerus tšellosonaatidest rokipaladeni, on see kindlasti mõistlik lähenemine,” ütles Anna-Mariita Mattiisen ja lisas, et stipendiumide väljaandmisest saab loodetavasti rääkida tuleval aastal. Kaugemas tulevikus on fondil plaanis kaasa lüüa ka heategevuses, näiteks osta lasteaedadesse või koolidesse uusi muusikainstrumente jne.

Jõgeva kultuuripilti jõuab vastasutatud fond oma tegemistega juba vähem kui kuu aja pärast. 16. aprillil kell 16 toimub Jõgeva muusikakoolis Alo klaveriklassis Alo Mattiiseni sünniaastapäeva puhul (22. aprillil oleks Alo Mattiisen saanud 53 aastaseks) kontsert “Nii elus kui muinasjutus”. Sellel esitab Anna-Mariita Mattiisen, keda saadab kitarril Tanel Laud, Alo Mattiiseni tuntumaid ja vähem tuntud laule. Kontsert on tasuta ning uksed on avatud kõigile soovijatele.

Fond nähtavaks

Alo klaveriklassis toimuval kontserdil kõneldakse ka Alo Mattiiseni Fondist ning selle tegutsemispõhimõtetest. Fondi tegevust on ka muul viisil plaanis tutvustada.

Tõsi ta on, et kui propagandat ei tee, ei laeku ka annetusi, kuna organisatsiooni olemasolust ilma selleta lihtsalt ei teata,” ütles Anna-Mariita Mattiisen. Samas ei tahaks me liiga kommertslikuks minna ega suurt reklaami tegema hakata. Loodame ennekõike inimestele, kellel on siiras soov eesti muusika arengule ning Mattiiseni muusikapärandi säilitamisele kaasa aidata. Usume, et Eestis on palju inimesi, kes soovivad neid väärtusi toetada ning jagavad meie visiooni. Just fondi kaudu on neil võimalik anda panus sellesse, mida ainuisikuliselt toetada ehk ei jõuaks. Samuti usume, et läbi vahetu kogemuse, näiteks kontserdi näol jõuab inimesteni palju parem emotsioon kui mõne suure reklaamikampaania kaudu.”

Kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad fondi rahaliselt toetada, saavad teha ülekande fondi arveldusarvele EE297700771001278490 LHV pangas. Selgitusse palutakse märkida, et tegemist on annetusega.

“Annetatavatel summadel piire ei ole. Oleme kindlasti tänulikud iga sendi eest,” kinnitas Anna-Mariita Mattiisen. “Toetus ei pea aga alati olema rahaline, panuse võib anda ka muul moel. Mõned IT-valdkonna inimesed toetasid fondi näiteks sellega, et ehitasid valmis meie kodulehe. See töö maksab muidu mitu tuhat eurot.”

Kõik, kes fondi tegemistes kaasa lüüa või fondiga koostööd teha soovivad, on oodatud lahkesti kontakti võtma aadressil info@mattiisen.ee . Infot fondi kohta saab ka kodulehelt www.mattiisen.ee ja Facebook’i lehelt www.facebook.com/alomattiisenifond.

Pikema mäluga inimesed võib-olla mäletavad, et ka 1997. aastal asutasid Katri Varbola, Jüri Leesment ja mitu muusikainimest Alo Mattiiseni fondi, millest hiljem pole paraku midagi kuulda olnud.

“Kuna mina olin tolle fondi asutamise ajal vaid üheksa-aastane, sain sellest, et see üldse eksisteeris, teada alles nüüd, kui uue fondi asutasin. Seega ei oska ma ka öelda, miks see fond praktikas vististi kunagi tööle ei hakanud,” ütles Anna-Mariita Mattiisen.

“Tervitan Alo Mattiiseni Fondi loomist igati. See on väga tore, et Anna-Mariita sellise asja ette võttis,” kommenteeris uudist fondi loomisest Alo Mattiiseni muusikapäevade peakorraladaja, Jõgevamaa gümnaasiumi muusikaõpetaja Maret Oja.

“Fond on seadnud endale üllad eesmärgid ja loodetavasti tõuseb sellest Eesti muusikale tõesti kasu,” lisas Alo Mattiiseni Fondi nõukogu liige, helilooja Urmas Lattikas.

Alo Mattiiseni Fond

Asutatud veebruaris 2014

Asutaja: Anna-Mariita Mattiisen

Nõukogu liikmed: Ivo Linna, Urmas Lattikas, Ele-Riin Kullamäe

Eesmärk: Alo Mattiiseni mälestuse jäädvustamine, tema muusikalise pärandi säilitamine, eesti muusikakultuuri edendamine

Kodulehekülg: www.mattiisen.ee

Arveldusarve LHV pangas: EE297700771001278490

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus