Asendustaluniku toetus tuleb 2007. aastal

Esialgselt oli Põllumajandusministeeriumil kavas viia asendustaluniku toetus sisse alates 2006. aastast ning selleks oli eelarvesse planeeritud 600 000 krooni. Ministeerium töötas välja ka toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korra, põllumajandusloomade liikide loetelu, kelle pidajale seda toetust makstakse, samuti loomühiku arvutamise alused ja korra.

Põllumajandusminister Ester Tuiksoo sõnul ei ole hetkel kahjuks võimalik nimetatud seadust rakendada, sest kaks aastat tagasi välja töötatud seaduse sätted on iganenud, samuti on need kohati ebatäpsed ja mitmeti tõlgendatavad, mistõttu ei ole asendustalunike nõutaval tasemel ettevalmistus toimunud vajaliku kiirusega.

?Sellises olukorras on igati asjakohane Eestimaa Talupidajate Keskliidu ettepanek rakendada asendustaluniku toetust järgmisest aastast,? selgitas Tuiksoo.

Töö käigus on laekunud mitu ettepanekut seaduse täiendamiseks. Nii on põllumajandustootjate esindajad avaldanud soovi laiendada toetuse saajate ringi ja võimaldada toetust ka asendamise eest haiguspäevade ajal.

Põllumajandusministeeriumil on kavas arutada asendusteenuse seaduse rakendamise ja põllumajandustootjate asendamise toetuse küsimused läbi sotsiaalpartneritega. Nimetatud toetust on plaanis hakata maksma hiljemalt 2007. aasta esimesel poolel.

Mai Vöörmann,
Põllumajandusministeeriumi avalike suhete osakond

blog comments powered by Disqus